Kontakt O škole Novinky Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času
Navigácia

Navigácia

  Plán práce

  na školský rok 2014/2015

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Olešná 464
  Adresa školy023 52 Olešná - Polgrúň 464
  Telefón0414346155
  E-mailzsmsolesna@centrum.sk
  WWW stránkazsmsolesna.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPhDr. Darina Slováková   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  PhDr. Darina SlovákováRiaditeľka  
  Ing. Nikol MichalatováZástupkyňa  
  Mgr. Emília BeleščákováUčiteľkaVII.A 
  Mgr. Monika BlaskovicsováUčiteľkaIV.A 
  Anna FerenčákováUčiteľka  
  Mgr. Anton GalusUčiteľ  
  Eugénia GerekováUčiteľka  
  Ing. Miroslava HalásováUčiteľkaV.A 
  Daniela HorníkováVychovávateľka  
  Mgr. Helena JozekováUčiteľkaIX.A 
  Mgr. Mária NohováUčiteľkaVI.A 
  Daniela PlešivčákováUčiteľka  
  Mgr. Adriána RuizováUčiteľka  
  Mgr. Martina SloviakováUčiteľkaIII.A 
  Mgr. Eva StaníkováUčiteľkaVIII.A 
  Mgr. Martina UrbanikováUčiteľkaI.A 
  Mgr. Ditta VancelováUčiteľkaII.A 
  Emília VráblikováUčiteľka  
  Janka DurajováEkonómka  
  Emília JarošováŠkolníčka  
  PaedDr. Martina RemešováIná nepedagogická zamestnankyňa  
  Bc. Beáta StreličákováEkonómka  
  Ľubomír ŽákŠkolník  
  Drahomíra BockováUpratovačka  
  Alena KorčekováKuchárka  
  Štefánia KotáskováUpratovačka  
  Mária SloviakováKuchárka  

  Údaje o počte žiakov

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov          
  z toho ŠVVP          
  z toho v ŠKD          

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014.

  Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2014.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2014.

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015.

  Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2015.

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2015 a končí sa 30. júna 2015.

  Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2015.


  PrázdninyTermín prázdnin
  jesenné 
  vianočné 
  polročné 
  jarné 

  Kalendár akcií školy

  DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

  Kalendár porád

  TermínČasDruh porady

  SWOT analýza

  Silné stránky školy

  Slabé stránky školy

  Príležitosti

  Hrozby

  Projekty

  Názov projektu: .....

  Cieľ: .....

  Zodpovedná osoba: .....

  Termín: .....

  Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  MažoretkyMgr. Martina Sloviaková
  Spevácky 
  Školská knižnicaPaedDr. Martina Remešová
  Školský časopis FajnovinkyPaedDr. Martina Remešová
  Športový I.Mgr. Martina Urbaniková
  Športový II.Mgr. Eva Staníková
  Športový III.Mgr. Mária Kučerová
  Športový IV.Mgr. Martina Sloviaková
  TanečnýDaniela Plešivčáková
  Tvorivé dielneMgr. Monika Blaskovicsová
  VýtvarnýEugénia Gereková

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  Funkčné   
  Adaptačné   
  Aktualizačné   
  Inovačné   
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Záver

  Vypracoval: PhDr. Darina Slováková

  V Olešnej, 17. júna 2015

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: