• Novinky

     • Medzinárodná konferencia o školských knižniciach

      Vo štvrtok 09.09.2021 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnila 15.medzinárodná konferencia "Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl" pod záštitou MŠVVaŠ SR. Na tejto konferencii vystúpili niektorí hostia s prezentáciou vlastných aktivít, ktoré uskutočňujú vo svojich školských knižniciach. Medzi prezentujúcimi bola aj naša pani učiteľka Mgr. Ivana Pionteková, ktorá na pozvanie hlavnej metodičky pre školské knižnice - pani Mgr. Rozálie Cenigovej, prezentovala spoluprácu na realizácii aktivít medzi našou školskou knižnicou a CVČ pri našej škole.

     • Samotestovanie na COVID 19

      Vážení rodičia! Touto cestou vás chceme informovať o tom, že sme obdržali samotestovacie sady pre žiakov na ochorenie COVID 19. Je potrebné, aby si tieto testy prevzali samotní rodičia, ktorí zároveň musia u triedneho učiteľa podpísať preberací protokol o prevzatí. Sada obsahuje 5 ks samotestov. Návod na samotestovanie je priložený nižšie. Prosíme vás, aby ste sa individuálne informovali u triedneho učiteľa svojho dieťaťa a dohodli s ním termín prevzatia samotestov.

     • Začiatok stavebných prác

      Vážení rodičia, milí naši žiaci a návštevníci školy! Týmto vás chceme upozorniť, že od pondelka (06.09.2021) sa v areáli školy začnú stavebné práce súvisiace s opravou prístupovej cesty do našej školy. Preto vás žiadame o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť počas celej doby opravy a výstavby cesty. Zároveň upozorňujeme na to, že vchod do školského areálu od radovej výstavby bude zatvorený a preto je nutné využívať ostatné prístupové cesty, napr. okolo ihriska, popri rieke, alebo od bytoviek. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že stavebné práce prebehnú bez problémov a čo najskôr sa budeme môcť tešiť z novej cesty okolo školy.

  • Partneri

   • Obec Olešná
   • {#1508} 3ZŠ T.G.Masaryka Krmelín
   • Skola Podstawowa im. K. Miarki Katowice
   • MŠVVaŠ SR
   • Projekt Zelená škola
  • Zvonenia

   Nedeľa 26. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
Základná škola s materskou školou Olešná 464