• Letná škola

    • Na základe rozhodnutia ministerstva, z dôvodu zlepšenia študijných návykov žiakov po znovuotvorení škôl po období karantény sme prijali na našej škole výzvu a zapojili sme sa do projektu Letná škola. V čase letných prázdnin – od 17.08. do 21.08.2020 sme privítali skupinu detí, s ktorými pani učiteľka Mgr. Vancelová a Mgr. Kučerová strávili týždeň plný úžasných tematicky zameraných aktivít.

     Prvý deň sa niesol v duchu aktivít v anglickom jazyku a hľadania pokladu.

     Druhý deň = Hýb sa!....alebo na jeden deň olympionikom... na decká čakali nasledovné aktivity: indiánsky beh, drsná rozcvička, bežecká abeceda, rozprávame sa o športe (Prečo je pohyb pre človeka dôležitý? Akému športu by som sa chcel venovať? Ako by som sa cítil na stupienku víťazov? Je dôležité vyhrať alebo si hru naplno užiť?), Som úspešný/á športovec/športovkyňa- meditácia, číselková dráha, opičia dráha, detské hry (Kráľu, kráľu daj vojačka, Húsky, húsky poďte domov), podávaj nohami, doplnenie kalórií, stratené tenisky, podaj ďalej ......

     Tretí deň = na jeden deň umelcom

     Uprostred týždňa našej letnej školy sa letnoškoláci mávnutím čarovného prútika preniesli do sveta umenia.Mala to síce byť záhradná galéria, no pršalo v noci a pršalo aj celý deň, tak sme vytvorili galériu chodbovú. Spoločne sme tak počúvali vážnu hudbu, predstavovali sme si, akým obrazom by sme mohli byť a v neposlednej rade sme i umenie tvorili. Konkrétne sme si vyskúšali tvorbu "modrotlače", čarovali sme s motúzikom a vytvorili plagát našej letnej školy otlačkami našich rúk. Veľmi pekná bola chvíľa, keď sme potichu pozerali von oknom na padajúce kvapky do mlák a počúvali Vivaldiho Štyri ročné obdobia.

     Štvrtý deň = piknik s kamarátmi, alebo bezpečne s ohníkom

     Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a o tom sme spoločne rozprávali. O tom ako je krásne a romantické sedieť pri ohníku, ale aj ako je to nebezpečné, keď sa nám oheň vymkne spod kontroly. Na betónoch pred školou pribudli požiarnici a ich červené autá, ktoré dúfame tak skoro dážď nezmyje. No a potom prišla na rad príprava pikniku. Tí zručnejší krájali zeleninu, narezali špekáčiky. Založili sme oheň a opekali a na záver sme ho aj dobre uhasili, veď sme sa aj čosi naučili.

     Piaty deň = vodný deň a malé prekvapenie.

     Ani sme sa nenazdali a naša letná škola sa týmto dňom skončila. Ale ani táto skutočnosť nám nebránila v tom, aby sme spoločne prežili deň plný zážitkov a nebolo ich málo - tento horúci deň sa totiž niesol v znamení vody.

     Počas pravidelnej meditácie sme sa započúvali do nádherných tónov Smetanovej Vltavy. Vlastnoručne sme si pripravili osviežujúcu limonádu a vysvetlili si dôležitosť pitného režimu, vlastnosti vody, či rozpustnosť látok vo vode. Na chvíľu sme sa premenili na vedcov a vyskúšali sme si zaujímavý pokus s vodou. No najväčším prekvapením bol príchod hasičov z DHZ Olešná, ktorí deťom mnohé nielen ukázali a vysvetlili, ale doniesli našim letnoškolákom i sladkú pozornosť.

     Nechýbal ani chutný obed v podobe zdravej rybičky a sladká nanuková rozlúčka.

     A čo na záver....boli ste skvelí naši letnoškoláci. Všetci sme odchádzali plní zážitkov, radosti, nových priateľstiev a možno so štipkou smútku - veď letná škola bola iba týždeň.

      

     Foto: viď Fotoalbum

Základná škola s materskou školou Olešná 464