Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  Úvod Dokumenty Aktivity

  Projekt Zelená škola

  Úvod

  Tu vám prinášame všeobecné informácie o eko projekte, do ktorého sa naša škola zapojila.

   

  ZELENÁ ŠKOLA

      

  Zelená škola je výchovno-vzdelávací eko-program pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora škôl, kde priamo žiaci v spolupráci s učiteľmi a rodičmi riešia reálne environmentálne potreby svojej školy a okolia, čim pomáhajú k pozitívnej zmene. 

  Školy zapojené v tomto programe si vyberú jednu z ponúkaných tém a všetky plánované aktivty počas trvania programu budú smerovať práve k realizácii tejto témy.

   

  Tento projekt v sebe zahŕňa tzv. metodiku 7 krokov, ktorá je účinným nástrojom k tomu, aby sa v škole udiali pozitívne zmeny - nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole. Táto metodika pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1.Kolégium Zelenej školy - tvorí ho akčná skupina programu

  2.Environmentálny audit školy - audit, ktorý skúma vply školy na životné prostredie

  3.Environmentálny akčný plán - nápady, ako môže škola znížiť svoj vplyv na ŽP

  4.Monitoring a hodnotenie - proebežné sledovanie toho, ako na škole prebieha plnenie aktivít z akčného plánu

  5.Pro-environmentálna výučba - prenáša témy týkajúce sa ŽP zaujímavou formou priamo do vyučovania

  6.Informovanie a zapojenie komunity - o projektových aktivtách informujeme nielen rodičov, ale aj priateľov a širšie okolie školy

  7.Eko-kódex - umelecké znázornenie hodnôt školy