Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  Začiatok roka Ľudové nástroje- prednáška Deň zdravej výživy Európsky deň jazykov Divadlo-Danka a Janka Týždeň umývania rúk Vých.koncert-ľudová pieseň Uvítanie lektorky Exkurzia na Okresnom súde v Čadci Exkurzia Po stopách M.R.Štefánika Deň dôchodcov Euroweek Remeselnícke dni - Vychylovka Exkurzia Trnava - 9.roč. Týždeň pozdravov Dni voľby povolania Testovanie 5 Exkurzia do galérie a múzea iBobor KOMPARO Zber papiera Anjelik pre radosť Tvorivé dielne

  Zo života školy 2018/2019

  Začiatok roka

  Skončil sa sladký čas ničnerobenia, zábavy, hier, športu a slnka a je čas opäť sa posadiť ku školským povinnostiam. V pondelok 03.09.2018 sme sa znova stretli po dvoch horúcich mesiacoch a slávnostne sme otvorili nový školský rok 2018/2019. Tradičný príhovor pani riaditeľky PhDr. Dariny Slovákovej, v ktorom nás zároveň oboznámila s organizáciou školského roka vystriedalo privítanie našich šiestich prváčikov, pre ktorých boli pripravené aj pamätné predmety v podobe knižky, pasteliek, pamätného listu a malej sladkosti. Prvý krát sa im prihovorila aj ich triedna pani učiteľka Mgr. Ditta Vancelová. Na záver zhromaždenia sa ujal slova aj pán starosta obce Olešná Štefan Cudrák.

  Prajeme si spoločne do nového školského roka mnoho krásnych zážitkov, veľa dobrých kamarátov a samozrejme neutíchajúcu chuť načerpávať nové poznatky a byť zo dňa na deň múdrejšími.

   

  Foto: viď Fotoalbum