Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  Úvod Prevencia šikanovania Zneužívanie dieťaťa Protidrogová prevencia Online profesijné poradenstvo CPPPaP Riziká komunikačných technológii

  Linky pomoci deťom

  Úvod

  Milí rodičia, ale predovšetkým naši milí žiaci!

  V tejto linke Vám chceme podať pomocnú ruku tým, že tu nájdete množstvo informácií o tom, čo robiť, ak sa cítite ohrození, smutní, nechcení... a pritom nemáte odvahu sa niekomu priznať so svojimi pocitmi.

   

  Veríme, že služby tejto linky budete využívať čo najmenej, ale keby predsa, nemajte strach sa zveriť niekomu z dospelých. Ak nenájdete odvahu na rozhovor s rodičmi, alebo príbuznými, je tu ešte škola, ktorá Vám chce pomôcť s riešením Vaších problémov.

   

  Možno viete, že na škole pracuje koordinátor prevencie sociálno-patologických javov. Znie to možno zložito, ale je to pani učiteľka, ktorá je vždy ochotná Vás vypočuť. Pre školský rok 2015/2016 je to pani učiteľka Mgr. Eva Bobčíková.

   

  Pre ťažké chvíle je Vám na škole k dispozícii aj výchovný poradca, ktorý nerieši len otázky prihlášok na stredné školy, ale aj Vaše prípadné vyučovacie problémy, či boľavé srdiečka. Všetkým, ktorí by potrebovali konzultácie s výchovným poradcom oznamujeme, že je k dispozícii vždy:

  V STREDU od 13.30 do 14.30 hod.

  - p.uč. Ing. Halásová Miroslava

   

   

  Ak však dáte prednosť niekomu cudziemu z radu odborníkov, tu je zopár kontaktov: 


  Bezplatná Linka detskej istoty:

   

  0800 500 500

   

  Ak by Vám nestačilo ani toto, skúste odkazy v horných linkách, no hlavne nezabudnite, že každý problém sa dá vyriešiť.