Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  Vedomostné Šport Umenie Iné

  Naše úspechy

  Vedomostné

  MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

  V pondelok 20.03.2017 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž Matematický klokan 2017, do ktorej sa už pravidelne dlhoročne zapájame. Súťaž je rozdelená do viacerých vekových kategórií a za našu školu sa v nej zúčastnili nasledujúci žiaci:

  Klokanko 2 – Šimon Rohlíček – úspešnosť – 41,1%, Sofia Chabroňová – 43,3%

  Klokanko 3 – Jakub Zajac – 36,7%

  Klokanko 4 – Kapusniaková Simona – 74,4%, Diacenco Vanesa – 48,9%

  Školák 5 – Dávid Badžgoň – 56,7%, Tatiana Mazúrová – 33,3%

  Školák 6 – Jakub Cudrák – 64,2%, Timotej Svitek – 48,3%

  Benjamín 7 – Simona Gavlasová – 65,8%, Patrícia Fialová – 46,7%

  Benjamín 8 – Adela Škulavíková – 67,5%

  Kadet 9 – Jakub Cudrák – 42,5%

   

  Z uvedeného vyplýva, že najúspešnejšími riešiteľmi za našu školu sú:

  1.Simona Gavlasová – 7.roč.

  2.Simona Kapusniaková– 4.roč.

   Školským šampiónom sa stala Simona Gavlasová.

   

  PANGEA -  celoslovenská matematická súťaž

  Počet zapojených žiakov v SR:   v 7. ročníku 9183

                                                 v 8. ročníku 8895

                                                 v 9. ročníku 7796

  Uskutočnila sa v dňoch 4. – 9. apríla 2016. V našej škole sa zapojili siedmaci,  ôsmaci a deviataci.

  Trieda

  Počet žiakov

  Najlepší riešitelia

   

  7.A

  12

  Patrik Streďanský 60%

  Adela Škulaviková 56%

  8.A

   8

  Natália Perďochová 50%

  Júlia Mravcová 46%

  9.A

  16

  Pavol Marejka 75%

  Natália Bazgerová 71%

  Natália Gunčagová 71%

   

   

   

   

   

   

   

   

  MATEMATICKÝ KLOKAN 2016

  V pondelok 21.03.2016 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž Matematický klokan 2016, do ktorej sa už pravidelne dlhoročne zapájame. Súťaž je rozdelená do viacerých vekových kategórií a za našu školu sa v nej zúčastnili nasledujúci žiaci:

  Klokanko 2 – Lukáš Zajac – úspešnosť – 58,9%

  Klokanko 3 – Jakub Zajac – 35,6%, Jakub Škulavík – 28,9%

  Klokanko 4 – Dávid Badžgoň – 76,7%

  Školák 5 – Jakub Cudrák – 68,3%

  Školák 6 – Patrícia Fialová – 91,7%

  Benjamín 7 – Adela Škulavíková – 64,2%, Patrik Streďanský – 48,3%

  Benjamín 8 – Natália Perďochová – 50,8%, Júlia Mravcová – 35,0%

  Kadet 9 – Alžbeta Michalatová – 50,0%, Natália Gunčagová – 41,7%

   

  Z uvedeného vyplýva, že najúspešnejšími riešiteľmi za našu školu sú:

  1.Patrícia Fialová – 7.roč.

  2.Dávid Badžgoň – 4.roč.

  3.Jakub Cudrák – 5.roč.

   

   

  EXPERT GENIALITY SHOW

   

  Je vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ (6.-9. ročník) a všetkých typov stredných škôl.

  Súťaž prebiehala 1. decembra 2015. Do súťaže sa zapojilo 9210 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska. Z našej školy sa do súťaže  zapojilo 10 žiakov v štyroch kategóriách:

  • EXPERT 6 - 2 žiaci  /6.ročník/
  • EXPERT 7 – 2 žiaci /7.ročník/
  • EXPERT 8 – 3 žiaci /8.ročník/
  • EXPERT 9 – 3 žiaci /9 ročník/

  Žiaci mohli súťažiť v dvoch súťažných témach. Mali možnosť výberu z piatich súťažných tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes -1 žiak
  • Svetobežník  - 10 žiakov
  • Do you speak English? – 0
  • Mozgolamy – 3 žiaci
  • Tajomstvá prírody – 6 žiakov

  Pekné výsledky dosiahli /vyhodnotenie podľa jednotlivých tém /:

  • Spoločnosť kedysi a dnes -1 žiak zo 6. ročníka (82,73% žiakov malo v rámci SR v danej  vekovej kategórií horšie výsledky).
  • Svetobežník - 2 žiaci zo 6. ročníka (74,95%  a 58,17% žiakov malo v rámci SR v danej  vekovej kategórií horšie výsledky). 
  • Mozgolamy – 1 žiak z 8. ročníka (56,51% ) a 1 žiak zo 7. ročníka (51,2% žiakov malo v rámci SR v danej  vekovej kategórií horšie výsledky). 
  • Tajomstvá prírody - 1 žiak zo 6. ročníka (60,58% ) a 3 žiaci 9. ročníka (82,73%, 58,18% a 56,56% žiakov malo v rámci SR v danej  vekovej kategórií horšie výsledky).

  Titul EXPERT vo svojej vekovej kategórii v téme Tajomstvá prírody získala

  Alžbeta Michalatová -9. roč. (82,73% žiakov malo v rámci SR horšie výsledky), umiestnila sa na 96. mieste z 551 súťažiacich

  Ostatní žiaci získali  účastnícky diplom.

  Zo žiakov našej  školy sa veľmi dobre darilo i žiakom 6. ročníka  Dávidovi Bolkovi a Tomášovi Perďochovi , ktorí dosiahli pekné výsledky v obidvoch témach.

   

   

  iBOBOR – INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

   

  Cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa. Súťaž prebiehala v dňoch 11. – 13. novembra 2015. Do súťaže sa zapojilo 73 žiakov našej školy. Žiaci súťažili v troch kategóriách:

  1.Bobríci – žiaci 3.a 4. ročníka , v rámci SR súťažilo 15 519 žiakov

  ÚR (úspešných riešiteľov) : 2 548

  Z našej školy bolo zapojených 21 žiakov.

  Úspešní riešitelia: jedna žiačka- Tatiana Mazurová (4. roč.)

  2.Benjamíni – žiaci 5., 6. a 7. ročníka, v rámci SR súťažilo 22 927 žiakov

  ÚR: 3 651 žiakov

  Z našej školy bolo zapojených  32 žiakov.

  Úspešní riešitelia: štyria žiaci - Patrícia Fialová (6. roč.)

  • František Zbojek, Barbora Janíková a Vanesa Jenojanková (7. roč.)

  3.Kadeti – žiaci 8. a 9. ročníka,  v rámci SR súťažilo 15 207 žiakov

  ÚR: 2 624 žiakov

  Z našej školy bolo zapojených 20 žiakov.

  Úspešní riešitelia: dvaja žiaci - Jakub Cudrák  (8. roč.)

                                 - Pavol Marejka (9. roč.)

                                   

   

  LIEČIVÉ RASTLINKY

  Centrum voľného času v Čadci pripravilo v stredu 10.06.2015 pre žiakov ZŠ zaujímavú súťaž o poznávaní liečivých rastlín. Na deti čakali nevšedné disciplíny. Okrem samotného poznávania rastliniek a zisťovania vedomostí o ich liečivých účinkoch museli deti spoznať rastlinku v bylinkovom čaji a pripraviť z rastlín ozdobný aranžmán. Deti prežili naozaj atraktívne dopoludnie a naspäť do školy priniesla víťaznú trofej Patrícia Fialová, žiačka V.A triedy. Z tohto úspechu sa všetci veľmi tešíme a Paťke blahoželáme! Tejto súťaže sa za našu školu zúčastnili aj ďalší žiaci: A. Padyšáková - V.A, B.Janíková a V.Bučková - VI.A, E.Brožková a N.Perďochová - VII.A, N.Gunčagová - VIII.A, L.Drahňáková - IX.A. Príprave žiakov na túto súťaž sa venovala p.uč. Mgr. Staníková.

   

  PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ "POZNÁŠ KYSUCE?"

  CVČ Turzovka každoročne organizuje prírodovednú súťaž "Poznáš Kysuce?. Nebolo tomu inak ani tento rok. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov: Veronika Bučková, Adela Škulavíková, Nikola Blažeková, Šimon Kamenišťák, Tomáš Fojtík, Šimon Blažek, Barbora Janíková, Tamara Dodeková, Vanesa Jenojanková, pričom posledné tri menované žiačky získali skvelé prvé miesto! Veľmi sa z ich úspechu tešíme a máme radosť aj z toho, že im príroda Kysúc nie je ľahostajná!

  Poznas_Kysuce.pdf

   

  OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  Centrum voľného času v Čadci organizovalo dňa 09.04.2015 okresné kolo biologickej olympiády, kde sa medzi úspešnými riešiteľkami ocitli aj žiačky našej školy: Erika Brožková (VII.A), Natália Perďochová (VII.A) a Marianna Jenojanková (IX.A). Sme radi, že našej škole robia dobré meno :-). 

  BO_Perdochova_Brozkova_Jenojankova.pdf

   

  OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 08.04.2015 sa v Centre voľného času uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády, kde naša žiačka VI.A triedy Adelka Škulavíková bola úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme!

  MO_Skulavikova_Adela.pdf

   

  KOMPARO 2012/2013

   

  Na základe výsledkov testovania KOMPARO, ktoré sa realizovalo u žiakov VIII.A sa potvrdili výborné výsledky vedomostí naších žiakov z predmetu MATEMATIKA. Naša škola sa umiestnila medzi najúspešnejšími škola na Slovensku.