• Novinky

     • Voľné pracovné miesto

      Oznamujeme vám, že v Menu, v časti Iné a Pracovné ponuky nájdete bližšie informácie k voľnému pracovnému miestu na pozíciu učiteľky MŠ.

     • Projekt Letná škola

      Aj tento rok sme sa zapojili do výzvy MŠ SR a podali sme si žiadosť o grant na realizáciu Letnej školy. Opätovne nás vybrali ako jednu z úspešných škôl a tak aj tieto prázdniny sa môžu naše decká tešiť na stretnutie v škole aj počas prázdnin. Jedná sa o rozvojový projekt, ktorého zámerom je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Do Letnej školy sa majú možnosť prihlásiť žiaci 1.-6.ročníka a bude sa konať v týždni od 16.08. do 20.08.2021 v čase od 7:30 do 15:00 hod.. Naša škola získala na realizáciu tohto projektu sumu 2000 eur, z ktorých časť pôjde aj na stravovanie detí a to znamená, že pre zúčastnených žiakov budú zabezpečené obedy zdarma. Bližšie informácie o organizácii Letnej školy prinesieme pred samotným uskutočnením akcie.

     • Naše úspechy

      Napriek tomu, že tento rok sme kvôli pandémii nezrealizovali mnohé z našich tradičných súťaží, do niektorých sme sa predsa len stihli zapojiť a zaznamenali sme v nich aj úspechy:

      V okresnom kole Pytagoriády bola úspešná žiačka Nikolka Halásová (6.A).

      V medzinárodnej súťaži Matematický klokan sa žiak Rastik Kubiš (5.A) stal nielen úspešným riešiteľom, ktorý sa zaradil medzi 20% najlepších riešiteľov, ale zároveň sa stal aj školským šampiónom.

     • Kniha vychádzajúcich žiakov

      Dňom 30.06.2021 pribudol v našej Knihe vychádzajúcich žiakov ďalší zápis. 13 mladých ľudí, pripravených na nové zážitky, nové kamarátstva, ale aj vedomosti opustilo brány našej školy. My im zo srdca prajeme len šťastné kroky a správne rozhodnutia, aby sa vždy dokázali poučiť zo života druhých a sami boli pozitívnou inšpiráciou ľuďom okolo nich! Chceme sa im zároveň poďakovať za každú ich snahu robiť dobré meno našej škole a veríme, že sa k nám raz vrátia - hoci aj v úlohe vďačného rodiča.

     • Záver školského roka

      "Čas letí ako bláznivý..." spieva sa v jednej piesni a zároveň je to stará pravda, ktorá sa potvrdila aj pri priebehu tohto školského roka, ktorý slávnostne ukončíme už túto stredu 30.06.2021 o 09.00 hod. Pripomíname, že po slávnostnom ukončení bude pre žiakov zabezpečený aj obed.

  • Partneri

   • Obec Olešná
   • {#1508} 3ZŠ T.G.Masaryka Krmelín
   • Skola Podstawowa im. K. Miarki Katowice
   • MŠVVaŠ SR
   • Projekt Zelená škola
  • Zvonenia

   Streda 28. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
Základná škola s materskou školou Olešná 464