• Nadpis

    • Milí naši žiaci, rodičia a všetci návštevníci našho vebového sídla!

     V súvislosti s prijatím  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa v poslednom období veľa hovorí o ochrane osobných údajov používaných rôznymi organizáciami. Aj my ako škola pracujeme s istou skupinou týchto údajov a našou povinnosťou je zabezpečiť ich pred zneužitím.

     Uisťujeme Vás, že robíme všetko pre to, aby nedošlo k poškodeniu Vášho dobrého mena a k zneužitiu údajov, ktoré potrebujeme k našej práci. Ak máte nejaké nejasnosti, alebo otázky v tejto oblasti, dávame Vám do pozornosti nižšie uvedený link, kde nájdete všetko potrebné k tejto problematike.

      https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37812343
      

      

Základná škola s materskou školou Olešná 464