• Odhlasovanie stravy

    • Odhlásiť stravu je potrebné:

     V pondelok - do 8.00 hod. ráno

     v ostatné dni - deň vopred do 13.00 hod.

     osobne alebo telefonicky na tel.čísle:

     0917 026 873 pre ZŠ a MŠ Polgrúň

     0917 026 751 pre MŠ Rovňany

      

     V prípade neodhlásenia stravy je potrebné uhradiť celú čiastku.

      

      

Základná škola s materskou školou Olešná 464