• Úvod

    • Milí rodičia, ale predovšetkým naši milí žiaci!

     V tejto linke Vám chceme podať pomocnú ruku tým, že tu nájdete množstvo informácií o tom, čo robiť, ak sa cítite ohrození, smutní, nechcení... a pritom nemáte odvahu sa niekomu priznať so svojimi pocitmi.

      

     Veríme, že služby tejto linky budete využívať čo najmenej, ale keby predsa, nemajte strach sa zveriť niekomu z dospelých. Ak nenájdete odvahu na rozhovor s rodičmi, alebo príbuznými, je tu ešte škola, ktorá Vám chce pomôcť s riešením Vaších problémov.

     My vám ponúkame hneď niekoľko možností:

     1.Môžete využiť našu školskú Schránku dôvery, ktorú nájdete v podobe pekného maľovaného domčeka na hlavnej chodbe vedľa vstupu do školy. Do nej môžete kedykoľvek vhodiť lístok s vašim problémom a my sa posnažíme ho vyriešiť čo najskôr.

      

     2.Možno viete, že na škole pracuje koordinátor prevencie sociálno-patologických javov. Znie to možno zložito, ale je to pani učiteľka, ktorá je vždy ochotná Vás vypočuť. Pre školský rok 2020/2021 je to pani učiteľka Mgr. Mária Kučerová.

      

     3.Pre ťažké chvíle je Vám na škole k dispozícii aj výchovný poradca, ktorý nerieši len otázky prihlášok na stredné školy, ale aj Vaše prípadné vyučovacie problémy, či boľavé srdiečka. Všetkým, ktorí by potrebovali konzultácie s výchovným poradcom oznamujeme, že je k dispozícii vždy:

     V UTOROK A ŠTVRTOK od 11.30 do 12.30 hod.

     - p.uč. Ing. Halásová Miroslava

      

      

     4.Ak však dávate prednosť niekomu cudziemu z radu odborníkov, tu je zopár kontaktov: 


     Bezplatná Linka detskej istoty:

      

     0800 500 500

      

     Ak by Vám nestačilo ani toto, skúste odkazy v horných linkách, no hlavne nezabudnite, že každý problém sa dá vyriešiť.

Základná škola s materskou školou Olešná 464