• Aktivity

    • ABECEDA V KNIŽNICI  

     V pondelok 27.01.2020 si naši druháčikovia netradične zopakovali abecedu v knižnici. Malí nádejní knihovníci si najskôr formou hry zopakovali poradie písmeniek, potom sa naučili zoraďovať knihy v knižnici čím načreli aj do práce knihovníka.

      

     ZÁLOŽKY DO KNIHY SPÁJAJÚ ŠKOLY

     Každoročnou tradíciou našej školy je zapojenie sa do projektu "Záložka spája školy". Tento školský rok nám bola pridelená škola z českej obce Snežné, s ktorou si naši žiaci vymenili záložky aj malé darčeky a možno vznikli aj nové priateľstvá. Zároveň ďakujeme za výbornú spoluprácu s menovanou školou, s ktorou budeme i naďalej v priateľskom kontakte.

      

     Školský rok 2019/2020

     ................................................................................................................................................

     DEŇ ČAROVNÝCH BYTOSTÍ V KNIŽNICI

       V závere školského roka, v čase, keď sa už škola chystá na odpočinok od každodennej školskej driny, na chvíľu ožívajú jej priestory rozprávkovými bytosťami. Tento rok sa z priestorov školskej knižnice 21.06.2019 presunuli na školský dvor, kde sa veľmi dobre schovali. Pani knihovníčka – p.uč. Pionteková s pomocou malých čitateľov mala ťažkú úlohu, aby ich všetkých našli. Našťastie sa našiel dobrý škriatok, ktorý im pomohol a nechal im na dvore niekoľko odkazov, pomocou ktorých bytosti vypátrali. Museli ale zakaždým splniť rozprávkové úlohy – zaspievať, trafiť rozprávkou loptou na kôš, prejsť po lane ponad priepasť, poskladať  rozprávkové puzzle, vymenovať rozprávky. Nebolo to ale také jednoduché, všetky úlohy museli hľadať na miestach, ktoré boli ukryté v slovách krátkych básničiek. Všetko ale hravo a úspešne zvládli a tak si ešte z posledných dní v škole odniesli pekné zážitky.

     Foto: viď Fotoalbum

      

     MARIOLKA

      

     Dňa 12.6.2019 sme sa zúčastnili uvedenia knižky Mariolka do čitateľského života. Autorkou knihy je  Soňa Behúňová, ktorá celý svoj život venovala práci s deťmi.  Štyri deti, z ktorých jednou bola naša žiačka Nikolka Halásová sa zhostili veľkej úlohy – posypaním farebných motýlikov a svojimi milými želaniami popriali knižke veľa čitateľov, aby bola obľúbená u detí aj dospelých a dobre sa predávala.

     Mariolka je zdrobnenina mena hlavnej hrdinky, ktoré žije so svojimi rodičmi v osade Na samote. Spoločnosť jej robí psík Bobík a ďalšie zvieratká. Rodičia ju vychovávajú k láske a úcte k prírode. Jej detstvo sa odohráva na lúkach plných kvetov, v lese bohatom na rôzne plody i s lesnými obyvateľmi, ktorí sú súčasťou životného prostredia, ktoré ich obklopuje uprostred hôr.

     Autorka tejto knihy napísala aj zbierku básní Cesta do seba, zbierku poviedok Za troch chlapcov a spomienkovú knihu O márnotratnej dcére. Dúfame, že ju budeme môcť čoskoro privítať na našej škole v rámci tradičnej besedy so spisovateľmi.

     Foto: viď Fotoalbum

      

      

        PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV ŠK.KNIŽNICE

      

     Medzi každoročné rituály patrí aj pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice. V tomto školskom roku boli 27.03.2019 svedkami pasovačky aj malí predškoláci, ktorí sa tiež mohli zapojiť do aktivít, ktoré pripravila pani knihovníčka pre našich prváčikov. Z písmeniek abecedy poskladali svoje mená, pomohli dračej maminke prejsť cez labyrint, aby našla svoje mláďatko, lovili prstienok zo studne, ktorý tam spadol princeznej, spievali a recitovali, hádali hádanky. Po vyriešení všetkých úloh ich pani knihovníčka slávnostne pasovala za malých čitateľov školskej knižnice. Na pamiatku im na hruď pripla krásne odznaky.

      

     Foto: viď Fotoalbum

      

      

     BESEDA DETÍ Z ŠKD V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

     Mesiac marec je známy aj tým, že je zasvätený knihám. Pri tejto príležitosti sa stala opakovanou aktivitou aj návšteva družinárov v školskej knižnici. Pani knihovníčka si aj tento rok – 13.03.2019 pre 24 detí pripravila krátku aktivitu na začiatok, v ktorej pohybom svojho tela napodobnili rast stromu z malého semienka až po veľký strom. Spoločným rozhovorom o stromoch a dreve sa dostali k výrobe papiera, výrobkov z papiera, kníh a písaniu kníh. Prediskutovali si celý proces, ktorým prechádza kniha, kým sa dostane do knižnice a do našich rúk. Nasledovala časť, v ktorej pani knihovníčka oboznámila žiakov s prácou knihovníka, so systémom ukladania a vypožičiavania kníh v knižnici. Po informačnom rozhovore bola pre žiakov pripravená aj zábavná časť, v ktorej si zasúťažili spôsobom hry „Activity“. Ich úlohou bolo stvárniť slovami, kreslením alebo ukazovaním rozprávkovú postavičku, ktorú si vyžrebovali, ostatní žiaci mali hádať, o ktorú postavu ide. Za svoju aktivitu boli odmenení  nielen  sladkosťou, ale aj tým, že si odniesli nové poznatky a dojmy.

      

      

      

     MEDZINÁRODNÝ DEŇ DAROVANIA KNÍH

      

     14. február nie je len Deň sv. Valentína, je to aj deň, keď si môžeme navzájom darovať knihy. Túto myšlienku sme ponúkli aj žiakom našej školy. Očakávania boli skromné, ale predsa sa našli žiaci, ktorí chceli svojich kamarátov obdarovať a potešiť ich knižkou . Od pani učiteľky dostali 15.02.2019 lístoček, na ktorý napísali venovanie a spolu s ním slávnostne darovali knižku kamarátovi či kamarátke . Do tejto aktivity sa zapojilo 12 žiakov našej školy.

      

     Foto: viď Fotoalbum

      

      

      

       VALENTÍNSKA POŠTA

     Chceš niekoho potešiť a napísať mu milý pozdrav, alebo sa ti niekto páči a nevieš ako mu to povedať? Teraz je ten správny čas a pomôže ti „ Valentínska pošta “.

     Na hlavnej chodbe je nainštalovaná nástenka pri schodisku na II.stupeň. Tam nájdeš papierové srdiečka, na ktoré napíš svoje vyznanie, môžeš zložiť aj básničku, napísať známe veršíky, ktoré si niekde čítal/a, či ľubovoľné milé slová. Na srdiečko sa nemusíš podpísať, bude to tajná pošta, ale ak chceš, podpíš sa. Nezabudni ale napísať meno toho, kto má srdiečko dostať! Valentínski poslíčkovia srdiečko odovzdajú do tých správnych rúk .

      Tak neváhaj, vezmi pero a srdiečko, napíš pozdrav svojmu kamošovi, kamoške, frajerovi, frajerke, pani učiteľke, pani upratovačke, kuchárke, ... hocikomu z našej školy a vhoď ho do krabičky na lavici pod nástenkou. Píš len pekné a milé správy, škaredé poslíčkovia neodovzdajú!

     Srdiečka môžete vhadzovať do 15. 2., v ten  deň ich poslíčkovia spočítajú a odovzdajú tomu, komu patria.

     Táto naša milá aktivita bude sprevádzaná aj výstavkou kníh - dievčenských románov, ľúbostnej lyriky, zaľúbených čítaní pre mládež a pod. Na nástenke nájdete prekvapivé pikošky o "Láskach našich literárnych velikánov ".

      

     POĎAKOVANIE ZA PRÁCU

      

     Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do medzinárodnej aktivity Záložka do knihy spája školy, v ktorej si každoročne vymieňame záložky s vopred určenou školou zo Slovenska, alebo z Čiech. Tento rok sme vyrábali záložky pre českú školu v Moste. Túto aktivitu na Slovensku zastrešuje centrálna metodička pre školské knižnice - pani Cenigová, ktorá našu prácu sleduje aj prostredníctvom školskej webstránky. V januári sme od nej dostali veľmi pozitívny mail, v ktorom pochválila našu prácu, poďakovala našim deťom za prácu so záložkami, ale aj za ich účasť na aktivitách organizovaných školskou knižnicou. Zároveň vyjadrila radosť nad tým, že vo februári zavíta na Kysuce a pri tej príležitosti by rada navštívila aj našu školu. Veríme, že ju návšteva u nás poteší.

      

     ANJELIK V KNIŽNICI

      

        Dňa 29.11.2018  sa uskutočnilo v školskej knižnici tvorivé popoludnie, kedy prítomní žiaci s pani knihovníčkou výtvarne zobrazovali anjelikov. Na výrobu anjelikov použili kombinovanú techniku – lepilo sa, strihalo, maľovalo. Príjemné popoludnie si žiaci chválili a spokojní s výsledkom svojho umeleckého tvorenia odchádzali domov. Anjelici teraz tešia babičky a deduškov v domovoch dôchodcov kam odleteli z našej školy.

      

      

     ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

      

      Tak ako každý rok , tak sme aj tento rok zapojili žiakov našej školy do projektu „ Záložka do knihy spája školy“, v tomto roku pod názvom „ Tajuplný svet knižných príbehov “.  Škola, s ktorou si naši žiaci vymenili záložky je z ČR  - 10. Základní škola Zdeňka Štepánka v Moste. Má 632 žiakov, ale do projektu sa zapojili len 4 triedy školy, t.j. 104 žiakov. Spolupráca s touto školou prebehla veľmi dobre, 67 vyrobených záložiek sme s pomocou p. uč. Piontekovej 15.11.2018 zabalili do škatule, pribalili sme malé darčeky a sprievodný list. Balíček poputoval až za Prahu. Z toho istého miesta pricestoval balík aj pre našich žiakov, spolu s peknými listami od tamojších žiakov, ktorí v nich predstavili svoje mesto, školu, svoje záujmy. Veríme, že takáto spolupráca neraz spojí ľudí a vzniknú nové priateľstvá.

      

      

     ČAROVNÉ POPOLUDNIE V KNIŽNICI

      

       Nezbední škriatkovia zakliali školskú knižnicu, a tak ju museli jedného popoludnia (20.06.2018) naši malí čitatelia odkliať. S pomocou pani knihovníčky, p.uč. Mgr. I.Piontekovej riešili úlohy, ktoré boli určené na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Všetko úspešne zvládli a tým sa im podarilo knižnicu odkliať a zachrániť. Keby úlohy nevyriešili, knižnica by ostala zakliata a nikto by si viac knižky požičať nemohol.

      

      

     BURZA KNÍH

      

     Burza kníh - pod týmto názvom sa niesla krásna akcia, ktorá sa na pôde našej školy konala tento rok po prvýkrát 11.04.2018. Veríme, že vďaka úspešnosti sa ešte zopakuje aj  v budúcich školských rokoch. Žiaci, zamestnanci a všetci priatelia našej školy boli vyzvaní, aby sfúkli prach zo svojich knižníc a priniesli do školy všetky tie knihy, ktoré už nepovažujú za potrebné, prečítané, nepoužívané, zaberajúce miesto. V škole sa ich ujala p.uč. Pionteková – správkyňa našej školskej knižnice a jedno popoludnie boli všetky tieto knihy ponúknuté na predaj za symbolické ceny. Bez nového majiteľa ostali len tri knižky, tie si našli svoje nové miesto v školskej knižnici, kde budú čakať na svojich čitateľov. Suma, ktorá bola získaná z predaja kníh poslúži na nákup nových do školskej knižnice.

      

     PASOVAČKA PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV

     Keďže marec je mesiacom knihy, je samozrejmé, že do cechu čitateľov kníh boli pasovaní aj naši prváčikovia práve v tomto mesiaci – v pondelok 19.03.2018. Touto ceremóniou ich previedla pani uč. Pionteková, ktorá ako kráľovná našej školskej knižnice pripravila pre prváčikov niekoľko úloh, ktoré mali overiť ich zdatnosť v čítaní a v práci s knihami. Po prečítaní rozprávky a vypracovaní zadaných úloh nastal okamih pasovačky. Za vykonanú prácu prváčikovia získali okrem čitateľskej medaily aj sladkú odmenu. Dúfame, že týmto sa ich kariéra čitateľov úspešne naštartovala a čítanie bude ich veľkým koníčkom!

     Foto: viď Fotoalbum

      

      

     KNIŽNÁ BURZA

     Ležia ti niektoré knihy, knižky, knižôčky na poličke a zapadajú prachom? Možno by niekomu urobili radosť! Budeš mať možnosť ponúknuť ich na knižnej burze, ktorú uskutočníme v stredu - 11.04.2018 od 14.00 do 16.00 (pre verejnosť). Určite si aj ty medzi ponúkanými knihami nájdeš svoju srdcovku, ktorá urobí radosť zasa tebe. Ak teda chceš nejaké knižky ponúknuť do knižnej burzy, prines ich do školy čo najskôr, odovzdaj ich pani učiteľke Piontekovej a ona sa o ne postará a pripraví na burzu. Za každý 5 prinesených kníh obdržíš 1 kupón na nákup ľubovoľnej knihy ponúkanej na knižnej burze. Burza sa bude konať od rána - počas vyučovania si budú môcť prezrieť knihy a zakúpiť si ich žiaci našej školy a poobede môžu prísť aj rodičia so svojimi menšími ratolesťami a ostatná verejnosť. Knižky môžte zakúpiť za symbolické ceny a výťažok z predaja kníh bude použitý na nákup nových kníh do knižnice. Nepredané knižky poputujú do políc našej knižnice a budú k dispozícii všetkým deťom školy. Tešíme sa na Vás, Vaše knižky a zároveň ďakujeme za podporu!

      

     ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA

     -výtvarná súťaž

     Kráľovná knižnice žiada všetkých dvorných maliarov - malých aj veľkých, aby kresbou, maľbou, či ľubovoľne stvárnili rozprávkové bytosti: škriatkov, víly, ježibaby, zvieratká, rytierov, trpaslíkov, drakov, princov a iné zázračné postavy, alebo výjavy z rozprávok.

     Svoje diela maľujte na veľké výkresy A3 do konca marca 2018. Najkrajšie diela vyberie sama kráľovná, dvorní radcovia jej budú pomáhať.Maliari budú odmenení a ich diela budú vystavené v kráľovskej - školskej knižnici.

     Všetky svoje dielka odovzdávajte pani učiteľke Piontekovej.

     Záložka do knihy spája školy  

     V priebehu septembra Mgr. Ivana Pionteková zaregistrovala našu školu do projektu Záložka do knihy spája školy. Do konca októbra žiaci budú vyrábať záložky, ktoré budú odoslané do partnerskej školy. Pre tento školský rok nám bola pridelená Základná škola v Diviakoch nad Nitricou v okrese Prievidza.

      

      

Základná škola s materskou školou Olešná 464