• Dôležité informácie

    • Milí rodičia a žiaci!

     Tu nájdete tie najdôležitejšie informácie o dištančnom vzdelávaní.

     Žiaci 1.stupňa od 12.04.2021 prešli opäť na prezenčnú formu výučby do odvolania, preto rozvrh hodín počas dištančnej výučby pre žiakov 1.stupňa ponechávame na stránke aktívny.

     Žiaci 5. - 7. ročníka  prechádzajú na prezenčné vyučovanie od pondelka 03.05.2021, prvé dva týždne sa budú riadiť upraveným rozvrhom. Pre zhliadnutie upraveného rozvrhu stačí KLIK na 5.A.

     Deviataci spolu s ôsmakmi sa od pondelka 03.05.2021 budú učiť už podľa ich pôvodného rozvrhu. 

     Chceme informovať všetkých rodičov, že v prípade, ak nemajú možnosť zabezpečiť pre svoje dieťa IKT potrebnú na on-line vyučovanie (mobilný telefón, tablet, notebook), škola chce byť v tejto situácii nápomocná a ponúkame možnosť zapožičania IKT dieťaťu po dobu on-line vzdelávania. V prípade potreby je nutné kontaktovať vedenie školy a dohodnúť podrobnosti.

     Na obrázku nižšie nájdete aj súhrnný rozvrh on-line hodín, ktoré budú realizované so žiakmi 2.stupňa v aplikácii MS TEAMS. Bude preto potrebné, aby mali žiaci prístup k tejto aplikácii - už v minulých dňoch im boli rozdané prihlasovacie údaje.

     Upozorňujeme žiakov, že účasť na vyučovaní je povinná a každý vyučujúci si bude sledovať účasť žiakov. V prípade potreby ospravedlnenia žiaka (plánovaná lekárska prehliadka v čase on-line vyučovania, zhoršenie zdravotného stavu, ktoré neumožní dieťaťu pracovať on-line...), kontaktujte telefonicky, alebo mailom triedneho učiteľa.

     Je dôležité, aby sa žiaci, ktorí sú na dištančnom vzdelávaní zdržiavali doma v čase od 8:00 do 13:00 hod. každý pracovný deň, pretože bude prebiehať komunikácia medzi nimi a vyučujúcimi a bude nutné, aby v tom čase pracovali na zadaniach, úlohach, projektoch, testoch... Žiaci majú v tomto období vyučovanie na diaľku a nie prázdniny! Treba si uvedomiť fakt, že keby mali prezenčnú formu výučby boli by prítomní v tom čase v škole, takto je nutné, aby pracovali doma. Chápeme, že pre niektoré deti to môže byť spočiatku problém, ale chceme vás rodičov poprosiť o spoluprácu, aby dištančné vzdelávanie prebehlo hladko a bez problémov. 

     V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov, je možné kontaktovať vyučujúcich aj  individuálne akýmkoľvek komunikačným kanálom pokiaľ práve nerealizujú svoju on-line hodinu (viď sumárny rozvrh on-line hodín dištančného vyučovania), aby nedochádzalo k jeho narušovaniu. Za pochopenie vám ďakujeme!

     Zároveň vám oznamujeme, že ŠKD bude od 12.04.2021 k dispozícii.

     Stravovanie bude tiež poskytované všetkým žiakov prezenčnej formy vyučovania aj cudzím stravníkom.

     K dispozícii je samozrejme aj špeciálny školský pedagóg - p.PaedDr. Martina Remešová každý deň v čase od 12:00 do 13:00 hod.. Je možné sa s ňou spojiť akýmkoľvek spôsobom - pomocou soc.sietí, telefonicky, mailom.

     V nasledujúcej tabuľke nájdete rozpis vyučovacích hodín - okrem on-line výučby. Množstvo týchto vyuč.hodín bolo stanovené ŠPÚ na základe indikatívnej týždennej záťaže žiakov počas DV. Indikatívna záťaž v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov, t.j. čas potrebný na vypracovávanie úloh zadávaných vyučujúcimi, čas strávený samoštúdiom a samozrejme on-line vyučovanie, ktorého rozvrh je uvedený v samostatnej tabuľke. Pre žiakov 5.roč.je indikatívna záťaž  určená na 12 hodín, u žiakov 6.-9.roč. je to 15 hodín týždenne.

      

      

     ŽIACI 2.STUPŇA

     Základná škola s materskou školou Olešná 464
     Indikatívna týždenná záťaž žiakov počas dišt.vzdelávania
     okrem on-line vyuč.hodín
                  
       8:00-8:45 8:50-9:35 9:45-10:30 10:45-11:30 11:35-12:20 12:30-13:15
     Po ANJ      6.A MAT     6.A DEJ       5.A ANJ          5.A SJL             7.A MAT      8.A
     Ut ANJ       8.A SJL       6.A SJL       5.A ANJ              7.A SJL               8.A SJL             9.A
     St SJL      7.A MAT       7.A SJL                6.A DEJ/GEG       6.A SJL                  8.A MAT       9.A
     Št BIO/CHE             7.A MAT     8.A MAT       6.A SJL                6.A SJL              9.A RUJ                9.A
     Pi MAT     7.A ANJ     6.A DEJ       8.A MAT      5.A ANJ        9.A DEJ              9.A

      

      

      

     Základná škola s materskou školou Olešná 464

     Rozvrh on-line hodín počas dištančného vyučovania
     od 26.10.2020
                        
       8:00-8:30 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30
     pondelok MAT   5.A   MrL MAT   9.A   MrL SJL    9.A      PiI BIO       8.A   HaM MAT     8.A    MrL BIO      7.A    HaM CHE   7.A     HaM ANJ      5.A    MiN  
     utorok MAT   7.A    BoE FYZ   9.A    BoE SJL    5.A     PiI FYZ    8.A     BoE FYZ      7.A     BoE ANJ      9.A    HaM FYZ    6.A     BoE BIO    6.A     HaM  
     streda DEJ    9.A       SlD SJL    6.A     SlD SJL    8.A     PiI CHE/BIO     9.A    HaM BIO      5.A     HaM CHE     8.A       HaM ANJ    8.A    HaM DEJ/GEG    6.A       GoJ  
     štvrtok MAT    9.A      MrL MAT    6.A      NoM SJL    7.A     PiI ANJ      5.A      MiN GEG    5.A                 BoE GEG    7.A/8.A      BoE GEG    9.A     BoE MAT    8.A      MrL MAT    7.A     BoE
     piatok ANJ    6.A     KuM MAT    5.A      MrL SJL    5.A     PiI MAT    6.A      NoM ANJ      7.A     KuM SJL       9.A        PiI SJL    7.A      PiI SJL       8.A        PiI  

      

      

      

Základná škola s materskou školou Olešná 464