• Vedomostné

    • MATEMATICKÝ KLOKAN

     Ďalšou tradičnou súťažou, v ktorej sme zazanamenali úspech v školskom roku 2020/2021 bola aj medzinárodná súťaž Matematický klokan. Aj tu sme našli nášho školského šampióna. Stal sa ním Rastik Kubiš, žiak 5.A triedy, ktorý sa zároveň zaradil medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v SR - čo je veľmi pekný úspech. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!!!

      

      

     PYTAGORIÁDA

     V školskom roku 2020/2021 boli mnohé zo súťaží zrušené kvôli pandémii koronavírusu. Matematická súťaž Pytagoriáda však prebehla a našu školu v nej, okrem iných, reprezentovala aj žiačka 6.A Nikolka Halásová, ktorá bola aj úspešnou riešiteľkou okresného kola tejto vedomostnej súťaže. Srdečne je blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

      

     iBobor

     Počas novembra prebiehala na našej škole on-line informatická súťaž iBobor, z ktorej máme dvoch úspešných riešiteľov - Nikolka Halásová a Šimonko Rohlíček, obaja z 5.A. Keďže sa jedná o celoslovenskú súťaž, je to naozaj pekný úspech, ku ktorému obom srdečne blahoželáme.

      

      

     NAŠE HUBY

     CVČ Čadca každoročne organizuje aj vedomostnú súťaž Naše huby. Aj tento rok boli 24.10.2019 žiaci preverení z vedomostí o našich hubách, pričom Samko Moskál, žiak 4.A, patril medzi tých úspešných a získal druhé miesto. Srdečne mu blahoželáme k úspechu a ďakujeme mu zároveň za skvelú reprezentáciu školy.

     VÝSLEDKY MATEMATICKÝCH SÚŤAŽÍ

     V školskom roku 2018/2019 prebehli na škole tradičné matematické súťaže:

     1.Pytagoriáda - úspešní riešitelia okresného kola - Nikol Halásová a Šimon Rohlíček - žiaci 4.A

     2.Matematický klokan - celoslovenská súťaž - úspešný riešiteľ a zároveň školský šampión - Simona Kapusniaková - 6.A

     Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu a zároveň im ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

      

      

     MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

     V pondelok 20.03.2017 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž Matematický klokan 2017, do ktorej sa už pravidelne dlhoročne zapájame. Súťaž je rozdelená do viacerých vekových kategórií a za našu školu sa v nej zúčastnili nasledujúci žiaci:

     Klokanko 2 – Šimon Rohlíček – úspešnosť – 41,1%, Sofia Chabroňová – 43,3%

     Klokanko 3 – Jakub Zajac – 36,7%

     Klokanko 4 – Kapusniaková Simona – 74,4%, Diacenco Vanesa – 48,9%

     Školák 5 – Dávid Badžgoň – 56,7%, Tatiana Mazúrová – 33,3%

     Školák 6 – Jakub Cudrák – 64,2%, Timotej Svitek – 48,3%

     Benjamín 7 – Simona Gavlasová – 65,8%, Patrícia Fialová – 46,7%

     Benjamín 8 – Adela Škulavíková – 67,5%

     Kadet 9 – Jakub Cudrák – 42,5%

      

     Z uvedeného vyplýva, že najúspešnejšími riešiteľmi za našu školu sú:

     1.Simona Gavlasová – 7.roč.

     2.Simona Kapusniaková– 4.roč.

      Školským šampiónom sa stala Simona Gavlasová.

      

     PANGEA -  celoslovenská matematická súťaž

     Počet zapojených žiakov v SR:   v 7. ročníku 9183

                                                    v 8. ročníku 8895

                                                    v 9. ročníku 7796

     Uskutočnila sa v dňoch 4. – 9. apríla 2016. V našej škole sa zapojili siedmaci,  ôsmaci a deviataci.

     Trieda

     Počet žiakov

     Najlepší riešitelia

      

     7.A

     12

     Patrik Streďanský 60%

     Adela Škulaviková 56%

     8.A

      8

     Natália Perďochová 50%

     Júlia Mravcová 46%

     9.A

     16

     Pavol Marejka 75%

     Natália Bazgerová 71%

     Natália Gunčagová 71%

      

      

      

      

      

      

      

      

     MATEMATICKÝ KLOKAN 2016

     V pondelok 21.03.2016 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž Matematický klokan 2016, do ktorej sa už pravidelne dlhoročne zapájame. Súťaž je rozdelená do viacerých vekových kategórií a za našu školu sa v nej zúčastnili nasledujúci žiaci:

     Klokanko 2 – Lukáš Zajac – úspešnosť – 58,9%

     Klokanko 3 – Jakub Zajac – 35,6%, Jakub Škulavík – 28,9%

     Klokanko 4 – Dávid Badžgoň – 76,7%

     Školák 5 – Jakub Cudrák – 68,3%

     Školák 6 – Patrícia Fialová – 91,7%

     Benjamín 7 – Adela Škulavíková – 64,2%, Patrik Streďanský – 48,3%

     Benjamín 8 – Natália Perďochová – 50,8%, Júlia Mravcová – 35,0%

     Kadet 9 – Alžbeta Michalatová – 50,0%, Natália Gunčagová – 41,7%

      

     Z uvedeného vyplýva, že najúspešnejšími riešiteľmi za našu školu sú:

     1.Patrícia Fialová – 7.roč.

     2.Dávid Badžgoň – 4.roč.

     3.Jakub Cudrák – 5.roč.

      

      

     EXPERT GENIALITY SHOW

      

     Je vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ (6.-9. ročník) a všetkých typov stredných škôl.

     Súťaž prebiehala 1. decembra 2015. Do súťaže sa zapojilo 9210 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska. Z našej školy sa do súťaže  zapojilo 10 žiakov v štyroch kategóriách:

     • EXPERT 6 - 2 žiaci  /6.ročník/
     • EXPERT 7 – 2 žiaci /7.ročník/
     • EXPERT 8 – 3 žiaci /8.ročník/
     • EXPERT 9 – 3 žiaci /9 ročník/

     Žiaci mohli súťažiť v dvoch súťažných témach. Mali možnosť výberu z piatich súťažných tém:

     • Spoločnosť kedysi a dnes -1 žiak
     • Svetobežník  - 10 žiakov
     • Do you speak English? – 0
     • Mozgolamy – 3 žiaci
     • Tajomstvá prírody – 6 žiakov

     Pekné výsledky dosiahli /vyhodnotenie podľa jednotlivých tém /:

     • Spoločnosť kedysi a dnes -1 žiak zo 6. ročníka (82,73% žiakov malo v rámci SR v danej  vekovej kategórií horšie výsledky).
     • Svetobežník - 2 žiaci zo 6. ročníka (74,95%  a 58,17% žiakov malo v rámci SR v danej  vekovej kategórií horšie výsledky). 
     • Mozgolamy – 1 žiak z 8. ročníka (56,51% ) a 1 žiak zo 7. ročníka (51,2% žiakov malo v rámci SR v danej  vekovej kategórií horšie výsledky). 
     • Tajomstvá prírody - 1 žiak zo 6. ročníka (60,58% ) a 3 žiaci 9. ročníka (82,73%, 58,18% a 56,56% žiakov malo v rámci SR v danej  vekovej kategórií horšie výsledky).

     Titul EXPERT vo svojej vekovej kategórii v téme Tajomstvá prírody získala

     Alžbeta Michalatová -9. roč. (82,73% žiakov malo v rámci SR horšie výsledky), umiestnila sa na 96. mieste z 551 súťažiacich

     Ostatní žiaci získali  účastnícky diplom.

     Zo žiakov našej  školy sa veľmi dobre darilo i žiakom 6. ročníka  Dávidovi Bolkovi a Tomášovi Perďochovi , ktorí dosiahli pekné výsledky v obidvoch témach.

      

      

     iBOBOR – INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

      

     Cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa. Súťaž prebiehala v dňoch 11. – 13. novembra 2015. Do súťaže sa zapojilo 73 žiakov našej školy. Žiaci súťažili v troch kategóriách:

     1.Bobríci – žiaci 3.a 4. ročníka , v rámci SR súťažilo 15 519 žiakov

     ÚR (úspešných riešiteľov) : 2 548

     Z našej školy bolo zapojených 21 žiakov.

     Úspešní riešitelia: jedna žiačka- Tatiana Mazurová (4. roč.)

     2.Benjamíni – žiaci 5., 6. a 7. ročníka, v rámci SR súťažilo 22 927 žiakov

     ÚR: 3 651 žiakov

     Z našej školy bolo zapojených  32 žiakov.

     Úspešní riešitelia: štyria žiaci - Patrícia Fialová (6. roč.)

     • František Zbojek, Barbora Janíková a Vanesa Jenojanková (7. roč.)

     3.Kadeti – žiaci 8. a 9. ročníka,  v rámci SR súťažilo 15 207 žiakov

     ÚR: 2 624 žiakov

     Z našej školy bolo zapojených 20 žiakov.

     Úspešní riešitelia: dvaja žiaci - Jakub Cudrák  (8. roč.)

                                    - Pavol Marejka (9. roč.)

                                      

      

     LIEČIVÉ RASTLINKY

     Centrum voľného času v Čadci pripravilo v stredu 10.06.2015 pre žiakov ZŠ zaujímavú súťaž o poznávaní liečivých rastlín. Na deti čakali nevšedné disciplíny. Okrem samotného poznávania rastliniek a zisťovania vedomostí o ich liečivých účinkoch museli deti spoznať rastlinku v bylinkovom čaji a pripraviť z rastlín ozdobný aranžmán. Deti prežili naozaj atraktívne dopoludnie a naspäť do školy priniesla víťaznú trofej Patrícia Fialová, žiačka V.A triedy. Z tohto úspechu sa všetci veľmi tešíme a Paťke blahoželáme! Tejto súťaže sa za našu školu zúčastnili aj ďalší žiaci: A. Padyšáková - V.A, B.Janíková a V.Bučková - VI.A, E.Brožková a N.Perďochová - VII.A, N.Gunčagová - VIII.A, L.Drahňáková - IX.A. Príprave žiakov na túto súťaž sa venovala p.uč. Mgr. Staníková.

      

     PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ "POZNÁŠ KYSUCE?"

     CVČ Turzovka každoročne organizuje prírodovednú súťaž "Poznáš Kysuce?. Nebolo tomu inak ani tento rok. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov: Veronika Bučková, Adela Škulavíková, Nikola Blažeková, Šimon Kamenišťák, Tomáš Fojtík, Šimon Blažek, Barbora Janíková, Tamara Dodeková, Vanesa Jenojanková, pričom posledné tri menované žiačky získali skvelé prvé miesto! Veľmi sa z ich úspechu tešíme a máme radosť aj z toho, že im príroda Kysúc nie je ľahostajná!

     Poznas_Kysuce.pdf

      

     OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

     Centrum voľného času v Čadci organizovalo dňa 09.04.2015 okresné kolo biologickej olympiády, kde sa medzi úspešnými riešiteľkami ocitli aj žiačky našej školy: Erika Brožková (VII.A), Natália Perďochová (VII.A) a Marianna Jenojanková (IX.A). Sme radi, že našej škole robia dobré meno :-). 

     BO_Perdochova_Brozkova_Jenojankova.pdf

      

     OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

     Dňa 08.04.2015 sa v Centre voľného času uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády, kde naša žiačka VI.A triedy Adelka Škulavíková bola úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme!

     MO_Skulavikova_Adela.pdf

      

     KOMPARO 2012/2013

      

     Na základe výsledkov testovania KOMPARO, ktoré sa realizovalo u žiakov VIII.A sa potvrdili výborné výsledky vedomostí naších žiakov z predmetu MATEMATIKA. Naša škola sa umiestnila medzi najúspešnejšími škola na Slovensku.

      

Základná škola s materskou školou Olešná 464