• Medzinárodná konferencia o školských knižniciach

      Vo štvrtok 09.09.2021 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnila 15.medzinárodná konferencia "Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl" pod záštitou MŠVVaŠ SR. Na tejto konferencii vystúpili niektorí hostia s prezentáciou vlastných aktivít, ktoré uskutočňujú vo svojich školských knižniciach. Medzi prezentujúcimi bola aj naša pani učiteľka Mgr. Ivana Pionteková, ktorá na pozvanie hlavnej metodičky pre školské knižnice  - pani Mgr. Rozálie Cenigovej, prezentovala spoluprácu na realizácii aktivít medzi našou školskou knižnicou a CVČ pri našej škole.

     • Samotestovanie na COVID 19

      Vážení rodičia! Touto cestou vás chceme informovať o tom, že sme obdržali samotestovacie sady pre žiakov na ochorenie COVID 19. Je potrebné, aby si tieto testy prevzali samotní rodičia, ktorí zároveň musia u triedneho učiteľa podpísať preberací protokol o prevzatí. Sada obsahuje 5 ks samotestov. Návod na samotestovanie je priložený nižšie. Prosíme vás, aby ste sa individuálne informovali u triedneho učiteľa svojho dieťaťa a dohodli s ním termín prevzatia samotestov.

      Sprievodca_pre_samotestovanie_na_pritomnost_COVID-19(1).pdf

     • Začiatok stavebných prác

      Vážení rodičia, milí naši žiaci a návštevníci školy! Týmto vás chceme upozorniť, že od pondelka (06.09.2021) sa v areáli školy začnú stavebné práce súvisiace s opravou prístupovej cesty do našej školy. Preto vás žiadame o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť počas celej doby opravy a výstavby cesty. Zároveň upozorňujeme na to, že vchod do školského areálu od radovej výstavby bude zatvorený a preto je nutné využívať ostatné prístupové cesty, napr. okolo ihriska, popri rieke, alebo od bytoviek. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že stavebné práce prebehnú bez problémov a čo najskôr sa budeme môcť tešiť z novej cesty okolo školy.

     • Mliečny program

      Oznamujeme, že od 01.09.2021 dochádza k zmene realizácie projektu Školský mliečny program. Od septembra má každé dieťa MŠ a žiak ZŠ nárok na 250 ml plnotučného, neochuteného mlieka v tetrapakovom obale denne ZADARMO. Jedná sa o dni školskej dochádzky. Bližšie informácie získajú žiaci po nástupe do školy, na začiatku septembra.

     • Epidemiologické informácie

      Vzhľadom k tomu, že stále trvajú obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, prinášame vám sumár informácií týkajúcich sa prevencie na našej škole:

      -každý žiak je povinný pri prvom vstupe do školy predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

      -počas celého pobytu v škole je nutné používať rúško, pričom každý žiak bude mať k dispozícii v prípade potreby aj jeden kus náhradného rúška,

      -v blízkej dobe budú zákonným zástupcom do vlastných rúk distribuované antigenové samotesty pre žiakov v počte 25 ks, ktorými sa budú žiaci pravidelne testovať,

      Sprievodca_pre_samotestovanie_na_pritomnost_COVID-19.pdf​​​​​​​

      -touto cestou chceme požiadať rodičov, aby svojmu dieťaťu zakúpili krabičku papierových jednorazových vreckoviek, pretože žiaci často využívali poskytované papierované utierky aj na iné účely ako na utieranie rúk po umytí,

      -zároveň žiadame rodičov, aby si vo vlastnom záujme preštudovali aktualizovaný školský semafor, kde nájdu všetky potrebné informácie o organizovaní výučby v jednotlivých stupňoch ohrozenia, ako aj podmienky ospravedlňovania absencií žiaka a pod.

      Skolsky_semafor.pdf


     • Úvodné informácie pre nový školský rok

      Milí rodičia, naši žiaci a všetci priatelia našej školy! Aj keď sme si 30.06. mysleli, že máme pred sebou dlhé dva mesiace zábavy, oddychu a nových zážitkov, opäť sme sa isto všetci presvedčili, že času na zábavu a odpočinok nikdy nie je dosť. Žiaľ, tak rýchlo, ako sa skracujú dni, kráti sa aj čas prázdnin a my vám prinášame úvodné informácie týkajúce sa blížiaceho školského roka ...už 2021/2022:

      -slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 02.09.2021 o 08:00 hod., pričom z dôvodu aktuálnej "epi" situácie sa zhromaždenie neuskutoční v priestoroch hlavnej chodby, ale v jednotlivých triedach a preto je nutné si priniesť so sebou aj papučky,

      -žiaci 1.ročníka a deti MŠ samozrejme môžu vstúpiť do školy v sprievode rodiča, ostatní samostatne, pričom vstup do školy všetkých žiakov, rodičov aj ostatných cudzích návštevníkov je podmienený vyplneným tlačivom - Vyhlásením o bezpríznakovosti, ktoré nájdete v hlavnom menu v sekcii "Najpoužívanejšie" v časti "Dokumenty na stiahnutie", príp.na dverách bočného vchodu do školy,

      -02.09.2021 ešte nebude možnosť stravovania, ale bude možné sa naň prihlásiť, pričom variť sa pre žiakov a deti MŠ bude od piatku 03.09.. Pri tejto príležitosti chceme upozorniť na fakt, že od septembra sa rušia obedy zadarmo pre všetkých žiakov okrem tých, ktorí sú v hmotnej núdzi a aktuálny cenník stravného uverejníme v najbližších dňoch v havnom menu v časti "Sekcie školy" pod "Školskou jedálňou". Zároveň oznamujeme, že okrem prihlásenia detí na obedy je možné prihlásiť detičky z MŠ a prváčikov aj na desiate,

      -v prvý deň školy bude možné prihlásiť žiaka aj do školského klubu detí, kde bude môcť stráviť čas po skončení vyučovania až do jeho odchodu domov,

      -chceme vás veľmi pekne poprosiť o zakúpenie papierových vreckoviek, nakoľko spotreba papierových utierok bola v minulom období veľmi veľká,

      -zároveň vám oznamujeme, že na konci septembra plánujeme uskutočniť zber papiera, o ktorom vám tiež prinesieme bližšie informácie v nasledujúcom období,

      -v osobitnom ozname nájdete bližšie informácie o Ag samotestovaní detí.

       

       

       

     • Letná škola sa koná aj tento rok

      Milí naši prázdninujúci! Prázdniny sa presunuli do svojej druhej polovice, no ešte stále vás čaká množstvo zážitkov. Najbližšie je pred nami Letná škola, do ktorej sa prihlásili decká z 1.- 6.ročníka a na ktorých sú už nachystané aj pani učiteľky s množstvom aktivít. Hoci tohtoročná Letná škola je zameraná predovšetkým na utvrdenie vedomostí a zručností, ktoré sa počas dištančného vzdelávania nestihli dokonale utvrdiť, ale určite bude aj veľa priestoru na zaujímavé hry a činnosti, ktoré budú pre vás skvelými zážitkami. Takže vám chceme touto cestou pripomenúť, že v pondelok 16.08.2021 o 7:30 hod. začíname (samozrejme počkáme na autobusárov) a naša zábava bude trvať celý týždeň, každý deň do poobednajších hodín (do 15.00 hod.). A nemusíte sa báť, že zahyniete od hladu - obedy budú zabezpečené a uhradené z financií určených na projekt. Stačí si so sebou zobrať len nejakú desiatu, nezabudnite na pitný režim a samozrejme rúško. Ak by došlo k nejakej zmene, budeme vás samozrejme okamžite informovať.

     • Projekt Letná škola

      Aj tento rok sme sa zapojili do výzvy MŠ SR a podali sme si žiadosť o grant na realizáciu Letnej školy. Opätovne nás vybrali ako jednu z úspešných škôl a tak aj tieto prázdniny sa môžu naše decká tešiť na stretnutie v škole aj počas prázdnin. Jedná sa o rozvojový projekt, ktorého zámerom je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Do Letnej školy sa majú možnosť prihlásiť žiaci 1.-6.ročníka a bude sa konať v týždni od 16.08. do 20.08.2021 v čase od 7:30 do 15:00 hod.. Naša škola získala na realizáciu tohto projektu sumu 2000 eur, z ktorých časť pôjde aj na stravovanie detí a to znamená, že pre zúčastnených žiakov budú zabezpečené obedy zdarma. Bližšie informácie o organizácii Letnej školy prinesieme pred samotným uskutočnením akcie.

     • Naše úspechy

      Napriek tomu, že tento rok sme kvôli pandémii nezrealizovali mnohé z našich tradičných súťaží, do niektorých sme sa predsa len stihli zapojiť a zaznamenali sme v nich aj úspechy:

      V okresnom kole Pytagoriády bola úspešná žiačka Nikolka Halásová (6.A).

      V medzinárodnej súťaži Matematický klokan sa žiak Rastik Kubiš (5.A) stal nielen úspešným riešiteľom, ktorý sa zaradil medzi 20% najlepších riešiteľov, ale zároveň sa stal aj školským šampiónom

      Obom našim šikovným hlavičkám blahoželáme a ďakujeme za to, že aj takto šíria dobré meno naše školy.

     • Kniha vychádzajúcich žiakov

      Dňom 30.06.2021 pribudol v našej Knihe vychádzajúcich žiakov ďalší zápis. 13 mladých ľudí, pripravených na nové zážitky, nové kamarátstva, ale aj vedomosti opustilo brány našej školy. My im zo srdca prajeme len šťastné kroky a správne rozhodnutia, aby sa vždy dokázali poučiť zo života druhých a sami boli pozitívnou inšpiráciou ľuďom okolo nich! Chceme sa im zároveň poďakovať za každú ich snahu robiť dobré meno našej škole a veríme, že sa k nám raz vrátia - hoci aj v úlohe vďačného rodiča.

     • Záver školského roka

      "Čas letí ako bláznivý..." spieva sa v jednej piesni a zároveň je to stará pravda, ktorá sa potvrdila aj pri priebehu tohto školského roka, ktorý slávnostne ukončíme už túto stredu 30.06.2021 o 09.00 hod. Pripomíname, že po slávnostnom ukončení bude pre žiakov zabezpečený aj obed.

     • Responzívny dizajn webového sídla

      Milí návštevníci nášho webového sídla! Doba a technológie smerujú stále dopredu a aj my sa im musíme prispôsobiť. Z toho dôvodu sa musíme rozlúčiť s našou starou stránkou školy a prejsť na nový, tzv. responzívny dizajn, ktorý sa lepšie prispôsobí vašim zariadeniam, na ktorých si ju prezeráte. Takže od tejto chvíle  si budeme spoločne zvykať na úplne nový dizajn. Hoci nám bude za "starou stránkou školy" ľúto, veríme, že si obľúbite aj jej novú, modernejšiu podobu. 

     • Záverečné aktivity

      Ani sme sa nenazdali a máme tu záver školského roka. Ten je často spájaný s miernym stresom a chaosom. My však chceme ešte na záver vytvoriť príjemnú atmosféru prichádzajúceho leta. Preto ešte organizujeme školské výlety. Pre 1.stupeň sme vybrali Bojnice (28.06.) a pre 2.stupeň plte v Strečne (23.06.). V piatok 18.06. máme v pláne výchovný koncert "Svet peňazí" zameraný na finančnú gramotnosť. Najväčšia udalosť - hodnotiaca pedagogická rada je naplánovaná na štvrtok 24.06. Vo štvrtok 24.06. tiež budeme odovzdávať učebnice, v piatok 25.06. budeme rozdávať tie na budúci školský rok. V pondelok 28.06. sa uskutočnia Dni ochrany prírody a človeka - teroretická časť a v utorok bude praktická časť. Veríme, že záver roka prebehne bez problémov a budeme sa spoločne tešiť na voľné prázdninové dni.

     • KONZULTAČNÉ POPOLUDNIE

      Vážení rodičia! Touto cestou vás chceme informovať o tom, že dňa 27.05.2021 (t.j.vo štvrtok) sa uskutoční konzultačné popoludnie a to v čase od 15:00 do 17:00 hod. Tento čas môžete využiť na individuálnu konzultáciu s vyučujúcimi vašich detí a informovať sa na priebežné hodnotenie prospechu, správania, plnenia si povinností a dochádzky za uplynulé týždne druhého polroka.

     • Dielo sa podarilo

      Touto cestou chceme vyjadriť naše obrovské ĎAKUJEME našim žiakom, ktorí ukázali, že vedia spojiť svoje sily a tvorivosť pre krásnu vec a prispieť ku skrášleniu školského pozemku. Zároveň chceme poďakovať aj našim sponzorom, vďaka ktorým môže naše dielo vyzerať tak, ako vyzerá. Ďakujeme firme SAKSON Staškov, pánovi Šperkovi, pani kvetinárke Comorkovej, obci Olešná a v neposlednej rade aj nášmu kolegovi Jožkovi Gondekovi. Všetkým, ktorí nám nezištne pomáhajú v našej práci, naozaj úprimne ďakujeme.

     • Ďalšia etapa výsadby

      V piatok 21.05.2021 sme pokračovali v skrášľovaní školského pozemku. Konečne nám boli dodané pekné drevené kvetináče, do ktorých sme zasadili jednoročné kvety, získané formou sponzorského daru. Vďaka tomu aj náš nový altánik dostal jemnejší nádych a veríme tomu, že posedenie v jeho tieni bude ešte príjemnejšie. 

     • Výsadba bylinkovej záhradky

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výsadba bylinkovej záhradky.

      V utorok a stredu (11.-12.05.2021) sme využili krásne slnečné počasie na to, aby sme si pod oknami školy vybudovali bylinkovú záhradku. Ako vidno z fotiek, priestor vedľa altánku sa výrazne zmenil a veríme, že vďaka usilovnosti našich ôsmakov a deviatakov, ktorá nás mimochodom aj veľmi milo prekvapila, sa nám podarí vytvoriť ešte veľa pekných zelených, voňavých a kvitnúcich plôch okolo školy. Samozrejme všetko, čo sme do bylinkovej záhradky zasadili, bude slúžiť nielen na výučbu, ale aj na maškrtenie - nájdete tam nielen liečivé bylinky, ako mäta, medovka, repík, šalvia, alchemilka, ... ale aj tie, ktoré poslúžia v kuchyni, alebo pri príprave chutného osviežujúceho nápoja - ligurček, petržlenová vňať, pažítka, karí, majorán, stévia, verbena citrónová, ... Zo semienok budeme čakať na nechtík, kapucínku a harmanček a pri tom všetkom nám ešte ostalo miesto na výsadbu predpestovaných rastlín žiakov 3. a 4.ročníka - raďkovky, šalátu, mrkvy, fazuľky, hrášku, ale aj uhoriek, cukiet, paradajok a papriky. Okolo celej záhradky sme vysadili voňavú levanduľu, ktorú budú môcť napríklad využiť žiaci na prípravu voňavých batôžkov do skríň hoci aj v rámci pracovného vyučovania.

     • Expert geniality show

      Vo štvrtok 13.06.2021 sa vybraní žiaci 5.-9.ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show, v ktorej si zmerali sily s množstvom detí na Slovensku a zvolili si dve z ponúkaných tém, pričom sa snažili nám dokázať, že sú v danej oblasti najozajstnými expertami. Výsledky sa dozvieme neskôr, ale pevne veríme, že aspoň niektorí z nich budú expertami vo zvolenej oblasti - držíme palce!!!

      Foto: viď Fotoalbum

     • Deň matiek

      Minulý týždeň sme si všetci pripomenuli sviatok našich mamičiek, babičiek...jednoducho všetkých tých, ktorí sa o nás z láskou starajú a vedú životom. Keďže sme nemohli zorganizovať tradičný program ku Dňu matiek, vyrábali naše deťúrence v MŠ a ZŠ pre svoje mamičky aspoň malé darčeky. Všetky si ich môžete prezrieť vo Fotogalérii, tu je len malá "ochutnávka".

     • Deň Zeme

      Na konci apríla sme spoločne oslávili sviatok našej Zeme. Keďže protipandemické opatrenia nám neumožnili realizovať veľké množstvo aktivít prospešných nášmu okoliu, rozhodli sme sa, že sa aspoň zameriame na odpady. Naší najstarší žiaci - ôsmaci a deviataci - sa vybrali do blízkeho okolia školy, aby vyzbierali niekoľko vriec odpadu - samozrejme sme nezabudli na jeho vyseparovanie. Žiaci 5.-7.ročníka sa v tom období ešte vzdelávali dištančne a preto niektorí prijali aspoň online výzvu na čistenie svojho blízkeho okolia - do zberu sa pustili Denisko a Sandra Perďochovci, Filipko Tatarka s bratom a aj Ferko Kapusňák. Všetkých zberačov nájdete v našom Fotoalbume.

     • Prihlasovanie na stravovanie

      Touto cestou chceme poprosiť všetkých rodičov, ktorí chcú, aby sa ich dieťa stravovalo v školskej jedálni v mesiacoch máj a jún, aby urýchlene kontaktovali vedúcu ŠJ, a vopred jej túto skutočnosť nahlásili, pretože po návrate žiakov z dištančného vzdelávania nemá vedúca ŠJ prehľad o tom, koľko detí sa bude v škole stravovať. Zároveň chceme všetkých rodičov požiadať o dôsledné  a hlavne včasné odhlasovanie, príp.prihlasovanie detí na stravovanie, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.

     • Organizácia vyučovania od 03.05.2021

      Z dôvodu zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie vám oznamujeme, že od pondelka 03.05.2021 je umožnený návrat do škôl všetkým žiakom ZŠ. Zatiaľ čo deviataci a ôsmaci už majú za sebou obdobie adaptácie, žiakov 5.-7.ročníka toto obdobie ešte len čaká. Rozvrh hodín bude z toho dôvodu upravený a bude včas zverejnený v sekcii Dištančné vzdalávanie. Taktiež vás chceme informovať, že podľa informácii MŠ nie je pre novonastupujúcich žiakov potrebný negatívny test.

     • Plošné testovanie

      Touto cestou vás chceme informovať, že v sobotu 01.05.2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod. (obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod.) organizuje Obec Olešná v budove našej školy ďalšie kolo plošného testovania. Každý zúčastnený už tradične získa 1 kus respirátora zdarma.

     • KOMPARO 2021

      Aj tento rok sa naši ôsmaci a deviataci prihlásili na overenie svojich vedomostí a schopností v tradičnom testovaní KOMPARO. Práve dnes - vo štvrtok 29.04.2021- je ten deň pravdy, kedy zistia, čo napriek náročnej pandemickej dobe do seba stihli pri učení nasať. Naši ôsmaci si teda preveria znalosti z predmetu SJL, MAT, FYZ a DEJ. Deviataci budú riešiť testové úlohy z predmetov SJL a MAT. Spoločne im držíme palce!

     • Pytagoriáda - okr.kolo

      V dňoch 13.4. – 14.4.2021 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Súťaž prebiehala na stránke www.onlineolympiady.sk. Do súťaže sa  zapojiili pod svojim heslom víťazi školského kola:

      Klaudia Moskálová, Lukáš Kubiš z 3.A

      Richard Halás zo 4.A

      Paulína Pionteková z 5.A

      Nikol Halásová, Terézia Fojtíková zo 6.A

      Úspešnou riešiteľkou sa stala Nikolka Halásová. Srdečne gratulujeme Nikolke a ďakujeme za reprezentáciu!

     • Organizácia vyučovania od 26.04.2021

      Oznamujeme vám, že od pondelka 26.04.2021 nedochádza k zmene organizácie vyučovania na našej škole z toho dôvodu, lebo nedošlo v našom regióne k výraznejšiemu zlepšeniu epidemiologickej situácie. Preto sa prezenčnej formy vyučovania aj naďalej zúčastňujú len žiaci 1.-4.ročníka a žiaci 8. a 9.ročníka. Žiaci 5. - 7.ročníka ostávajú stále na dištančnej forme vyučovania. O pripadnej zmene organizácie vás budeme včas informovať. 

     • Projekt "Spolu múdrejší"

      S radosťou vám chceme oznámiť, že sme boli úspešní pri schvaľovaní projektu MŠVVaŠ "Spolu múdrejší" a získali sme tak štátnu podporu na jeho realizáciu. Jedná sa o projekt, ktorý má pomáhať deťom pri návrate do škôl. Do projektu sú zapojené predovšetkým deti, ktoré mali problém pri zvládaní dištančného vzdelávania, alebo nemali vytvorené podmienky na jeho realizáciu v ich domácom prostredí. Týmto vybraným žiakom v priebehu apríla a mája poskytneme doučovanie z hlavných vyučovacích predmetov - SJL, MAT, ANJ a bude sa realizovať v popoludňajších hodinách. Zodpovední vyučujúci budú dotknutých žiakov vopred informovať. Všetky bližšie informácie o danom projekte a jeho organizácii a podmienkach účasti na doučovaní budú uverejnené v sekcii "Projekty" v ľavej lište nášho webového sídla.

     • Vyslobodenie stromčekov po zime

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyslobodenie stromčekov po zime.

      V rámci predvečera Dňa Zeme sme okrem zberu odpadov umožnili našim novozasadeným kríkom na školskom pozemku voľne dýchať. Po zime sme ich vyslobodili z ich zimných kabátov a dopriali im konečne slnko. S radosťou sme zistili, že sa im podarilo úspešne prezimovať a začínajú sa zelenať. Veríme, že sa nám za našu starostlivosť odvďačia ak nie prvými plodmi,tak aspoň krásnou zeleňou. 

     • Deň Zeme - zber odpadkov

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme - zber odpadkov.

      V stredu 21.04.2021 sme využili celkom príjemné počasie na činnosť, ktorá je prospešná pre nás všetkých - oslobodili sme našu Olešnú od pekných pár kilogramov odpadu pri priležitosti Dňa Zeme. Zamerali sme sa na okolie školy a cestu smerom ku kostolu. Veľmi nás prekvapilo a zároveň zarmútilo, koľko odpadu ležalo v kríkoch a vo svahu okolo cesty. Nachádzali sme tam prevažne fľaše a plechovky od alkoholických nápojov a bolo nám smutno z toho, že sú medzi nami ešte ľudia, ktorí si po sebe nevedia upratať. Aký príklad dávame našim deťom, ktoré po neporiadnych občanoch tieto odpady zbierajú? Chceme však poďakovať všetkým zodpovedným ľuďom v našej obci, ktorí odpad triedia a tým znižujú množstvo odpadkov, ktoré musia za nich upratať naši žiaci. Nerobme mimo domu to, čo by sme nechceli mať na vlastnom pozemku!

     • Deň Zeme

      Milí naši žiaci, isto viete, že vo štvrtok 22.04.2021 budeme oslavovať sviatok našej Zeme. Pri tej príležitosti by sme pre ňu mali niečo urobiť. Podľa predpovedí počasia to však vo štvrtok na prácu vonku optimisticky nevyzerá. Preto vás chceme informovať, že aktivity ku Dňu Zeme budeme realizovať už v stredu 21.04.2021. Týka sa to žiakov 8. a 9.ročníka, ktorí obetujú zo svojho vyučovacieho dňa jednu hodinu a pôjdu pracovať na školský areál - zbierať odpadky, starať sa o ovocné stromy a kriky.... Preto ich prosíme, aby sa obliekli a obuli adekvátne tejto skutočnosti, t.j. športovo. Vrecia a rukavice máme k dispozícii, ale môžete si priniesť aj vlastné.

     • Odstávka elektrickej energie

      Chceme vás informovať o tom, že v utorok 20.04.2021 bude v našej obci pravidelná odstávka el.energie. Z toho dôvodu nebude prebiehať prezenčné vzdelávanie, ale všetci žiaci ostanú doma a prejdú na dištančnú formu vyučovania. Z dôvodu odstávky elektriny nebudú v prevádzke ani ostatné školské zariadenia - ŠKD, ŠJ, MŠ. Za pochopenie ďakujeme!

     • Prezenčne aj 8.roč.

      Vďaka neustále sa zlepšujúcej epidemiologickej situácii a na základe rozhodnutia ministra školstva s radosťou privítame v pondelok 19.04.2021 v škole aj žiakov 8.ročníka. Podmienky nástupu žiakov do školy sú totožné s podmienkami, ktoré platili pre žiakov 9.ročníka, ktorí nastúpili od 12.04., t.j. negatívny test nie starší ako 7 dní aspoň jedného zo zákonných zástupcov a žiaka samotného a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. V prípade, že sa na žiaka, alebo rodiča vzťahuje niektorá z výnimiek, je nutné doložiť potvrdenie o výnimke. Ponúkame vám možnosť antigénového testovania organizovaného našou obcou túto sobotu - 17.04. v priestoroch našej školy (bližšie informácie o plošnom testovaní prinesieme samostatne). Zároveň oznamujeme žiakom 8. aj 9.ročníka, že od pondelka 19.04. dochádza k úprave ich rozvrhov hodín. Tieto zmeny nájdete v hornej lište v časti DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE.

      Odpovede na vaše prípadné otázky nájdete aj v nasledujúcich dokumentoch, prípadne kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa:

      Rozhodnutie_MS_od_19.04..pdf

      Navrat_do_skol_od_19.04..pdf

      COVID_automat_pre_skoly_-_infografika.pdf

     • Zápis do 1.ročníka

      Vážení rodičia predškolákov,

      pozývame Vás na zápis budúcich prváčikov pre školský rok 2021/2022, ktorý sa uskutoční v budove našej školy v piatok 16.04.2021 v čase od 11:00 do 16:00 hod. Zápisom dieťaťa do 1.ročníka zdarma získate: základnú sadu školských pomôcok a sadu pracovných zošitov v celkovej hodnote cca 25 €. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vás a Vaše deti!

      Zapis_do_1._rocnika.pdf


     • Oznam pre deviatakov

      Milí deviataci! Keďže od pondelka 12.04.2021 si opäť budete sadať do školských lavíc po niekoľkomesačnom dištančnom vzdelávaní, chceme vás upozorniť, že v sekcii Dištančné vzdelávanie (horná lišta) nájdete pri svojej triede upravený rozvrh hodín, podľa ktorého sa budete v nasledujúcom období vzdelávať. Držíme palce a prajeme všetkým v škole hlavne pevné zdravie!

     • Výučba od 12.04.2021

      Vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii v okrese si vás dovoľujeme informovať o zmenách organizácie vyučovania v termíne od 12.04.2021. Zmena sa týka materskej školy, ktorá bude v prevádzke pre všetky prihlásené deti. Taktiež sa bez obmedzení obnovuje výučba pre 1.stupeň ZŠ - teda žiaci 1.-4.ročníka sa budú od pondelka 12.04. vzdelávať prezenčne. Návrat do školy sa umožní aj žiakom 9.ročníka. Žiaci ostatných ročníkov (5.-8.ročníka) sa aj naďalej budú vzdelávať dištančne. ŠKD a ŠJ budú v plnej prevádzke.

      Účasť dieťaťa na prezenčnom vzdelávaní však samozrejme bude podmienená u detí MŠ a 1.stupňa ZŠ negatívnym testom aspoň jedného z rodičov nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní COVIDu nie starším ako 3 mesiace, príp.potvrdením o aplikácii 2.dávky vakcíny starším ako 14 dní. U žiakov 9.ročníka je nutné, aby sami absolvovali AG test na COVID a preukázali sa negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní. Ako doklad môže slúžiť nielen fotokópia papierovej formy certifikátu, ale je možné odoslať aj SMS triednemu učiteľovi s neg.výsledkom testu, prípadne toto zaslať na mail školy, alebo poskytnúť k nahliadnutiu pri sprievode dieťaťa do školy, resp. do MŠ. Samozrejme pripomíname, že je nutné doložiť aj Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre deti MŠ a žiakov 1.stupňa:

      CVoB_-_MS_a_1.st..docx

      ​​​​​​​Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre žiakov 9.roč.:

      CVoB_12.04.-9.roc..docx


     • Po veľkonočných prázdninách

      Oznamujeme vám, že po veľkonočných prázdninách (od stredy 07.04.2021) bude prezenčná forma vyučovania umožnená len deťom rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorých povolanie je nevyhnutné na zachovanie chodu hospodárstva. Ostatní žiaci sa budú aj naďalej vyučovať dištančne. O organizácii vyučovania od pondelka 11.04.2021 vás budeme priebežne informovať. 

     • Plošné testovanie

      Touto cestou chceme informovať širokú verejnosť, že v sobotu 03.04.2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod. (obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod.) organizuje Obec Olešná v budove našej školy ďalšie kolo plošného testovania. Každý zúčastnený už tradične získa 1 kus respirátora zdarma.

     • Zatvorenie školy

      Oznamujeme vám, že dňom 25.03.2021 sa naša škola opäť zatvára z karanténnych dôvodov. Prerušuje sa aj prevádzka ŠKD aj ŠJ. V normálnom režime bude aj naďalej pracovať MŠ Rovňany. Predpokladaný termín opätovného otvorenia je 07.04.2021. Aktuálne informácie o otvorení školy samozrejme budeme priebežne uverejňovať na web stránke a FB stránke školy.

     • Zápis detí do 1.ročníka

      Vážení rodičia! Je tu obdobie zápisov detí do prvých ročníkov. V tejto komplikovanej dobe sa spôsob zápisu trošku pozmenil a k úspešnému zapísaniu vášho dieťaťa bude potrebné realizovať pár administratívnych úkonov. Na ľavej lište nájdete záložku "Elektronická prihláška". Tá bude od 01.04.2021 aktívna a vy budete môcť svojho budúceho prváčika prihlásiť elektronicky vyplnením všetkých položiek tejto prihlášky - je nutné označiť aj príslušné políčko voliteľného predmetu, záujmu o školský klub detí a stravovanie. Po vyplnení prihlášky obdržíte spätne kód, pomocou ktorého budete môcť meniť a dopĺňať vašu prihlášku až do dňa zápisu. V piatok 16.04.2021 od 12:00 do 16:00 hod. sa uskutoční zápis detí do 1.ročníka, kde obaja rodičia túto prihlášku fyzicky podpíšete. V prípade, že nemáte možnosť vaše dieťa prihlásiť elektronicky, je možné podať papierovú formu prihlášky, pričom je nutné kontaktovať vedenie školy a dohodnúť sa na postupe. Na zápis je nutné priniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy oboch rodičov. Budeme veľmi radi, ak nám dáte dôveru a rozhodnete sa zveriť svoje dieťa do našich rúk. Tešíme sa na vás!

     • Odstávka energií

      Oznamujeme vám, že z dôvodu odstávky energií sa vo štvrtok 18.03.2021 prerušuje prezenčné školské vyučovanie žiakov 2.ročníka a všetci sa budú vyučovať dištančne. V prevádzke nebude ani ŠJ a ŠKD v ZŠ Polgrúň. MŠ Rovňany pracuje bez prerušenia. V piatok 19.03.2021 bude vyučovanie prebiehať podľa štandardného režimu.

     • TESTOVANIE

      Vážení rodičia a priatelia našej školy, dovoľujeme si vás informovať, že v sobotu 20.03.2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod. (obedňajšia prestávka v čase od 12:00 do 13:00 hod.) sa v budove školy uskutoční ďalšie kolo plošného testovania. Každý zúčastnený už tradične získa 1 kus respirátora zdarma.

     • Nová zmena vo vyučovaní od 15.03.

      Z dôvodu neustále sa meniacej epidemiologickej situácie v regióne, ale aj konkrétne na našej škole si vás dovoľujeme opäť informovať o nasledujúcej zmene v režime vyučovania od pondelka 15.03.2021. Na základe spätnej väzby od rodičov bude vyučovanie prebiehať nasledovným spôsobom: žiaci 1. a 4. ročníka sa budú vzdelávať dištančne. Žiaci 3.ročníka tiež prechádzajú na dištančnú formu vyučovania z dôvodu karanténnych opatrení. Prezenčne sa od pondelka 15.03.2021 budú vzdelávať len žiaci 2.ročníka za splnenia obvyklých podmienok - vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test jedného z rodičov nie starší ako 7 dní. Prevádzka ŠKD a ŠJ funguje bez zmeny. Ďakujeme za pochopenie!

     • Zmena v prevádzke ZŠ a MŠ

      Vážení rodičia!

      Touto cestou vám oznamujeme, že od pondelka 15.03.2021 sa opäť menia podmienky prevádzky škôl a školských zariadení z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne. Od uvedeného dňa bude naša MŠ a ZŠ otvorená len pre deti rodičov, ktorí sú súčasťou kritickej infraštruktúry a deti oboch pracujúcich rodičov. Pre bližšie informácie pripájame aj usmernenie RÚVZ. V prípade nejasností a otázok vám odporúčame kontaktovať triedneho učiteľa, príp.vedenie školy.

      Usmerneie_RUVZ_z_09.03.2021.pdf​​​​​​​


     • Návrat do škôl

      Oznamujeme vám, že aj od pondelka 08.03.2021 sa brány školy otvoria pre všetky deti MŠ a žiakov 1.stupňa ZŠ, ktorí sa budú vzdelávať podľa bežného režimu, t.j.prezenčne. V prevádzke bude aj ŠKD a samozrejme je zabezpečené aj stravovanie v ŠJ. V budove ZŠ bude v prevádzke aj 3.trieda MŠ. Podmienkou účasti na vyučovaní je už tradične čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s doloženou kópiou negatívneho testu zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní (alebo dokladu o prekonaní COVID-u, resp.o zaočkovaní).

      Opätovne prikladáme čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinf._-_8.3..docx

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre tých rodičov, ktorí musia svoju prácu vykonávať prezenčne:

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekc.-_pracujuci_-_8.3..docx

      Navrat_do_skol_-_8.3..pdf

     • Plošné testovanie

      Vážení žiaci, rodičia a priatelia našej školy!

      Touto cestou vám chceme oznámiť, že Obec Olešná organizuje ďalšie kolo plošného testovania v našej obci. Bude sa konať v sobotu 06.03.2021 v čase od 8:00 do 16:00 hod. (s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13:00 hod.) v budove našej školy. Obec zároveň oznamuje, že každý občan, ktorý sa testovania zúčastní, získa opäť 1 respirátor zdarma.

     • Návrat do školy

      Milí naši rodičia a žiaci! S radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 01.03.2021 ste v škole zase srdečne vítaní! Po dezinfekcii školy sa jej brány znova otvoria pre všetkých prvostupniarov - teda pre žiakov 1.-4.ročníka a samozrejme pre našich škôlkárov. K dispozícii bude aj ŠKD a ŠJ. Pripomíname vám, že pri prvom nástupe do školy je nutné predložiť VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI spolu s kópiou NEGATÍVNEHO TESTU nie staršieho ako 7 dní, resp. POTVRDENÍM O VÝNIMKE z testovania. Zároveň prosíme rodičov, aby informovali triednych učiteľov, či ich dieťa do školy od 01.03. nastúpi. Tešíme sa na vás a spoločne si prajeme hlavne pevné zdravie!

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_25.02..docx

     • Celoplošné testovanie

      Vážení žiaci, rodičia a priatelia našej školy!

      Touto cestou vám chceme oznámiť, že v spolupráci s Obcou Olešná bude v sobotu 20.02.2021 v čase od 8:00 do 16:00 hod. v budove našej školy prebiehať ďalšie kolo plošného testovania na Covid-19. Obec zároveň oznamuje, že každý občan, ktorý sa testovania zúčastní, získa 1 respirátor zdarma.

     • OZNAM

      Oznamujeme všetkým rodičom, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19 bude celá naša škola v karanténe po dobu nasledujúcich 2 týždňov (t.j. do konca februára). To znamená, že po skončení jarných prázdnin žiaci 1.stupňa nenastúpia do školy, ale všetci žiaci školy sa budú vzdelávať dištančne od 22.02.2021. Tento stav predbežne potrvá do 28.02.2021. V prípade akejkoľvek zmeny budeme verejnosť včas informovať. Zároveň chceme rodičov veľmi pekne poprosiť o to, aby starostlivejšie sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a pripomíname im, že z dôvodu uvedenej karantény majú po dobu 2 týždňov právo na pandemickú OČR.

     • 2% dane

      Vážení rodičia a priatelia našej školy! V tieto dni sa na vás určite obracajú mnohé organizácie a žiadajú vás o 2% z vašich daní. Ak dovolíte, radi by sme vás o to požiadali aj my. Túto možnosť poskytnúť časť zo svojich daní na podporu aktivít našej školy môžete využiť veľmi jednoducho - stačí kliknúť v ľavom menu na sekciu 2% dane a tam nájdete všetky dôležité informácie o tom, ako nám 2% venovať. Ak viete ako postupovať, prikladáme vám tu potrebné tlačivá, ktoré je nám k priznaniu daní na účet školy potrebné odovzdať po ich vyplnení. Už teraz vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas a správne rozhodnutie, pretože všetko, čo urobíme pre dobro našich detí sa nám vráti v podobe ich spokojného smiechu. Ďakujeme!!!

      Vyhlasenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf

      Potvrdenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf

     • Získanie finančnej podpory z projektu

      S veľkou radosťou vám chceme oznámiť, že naša škola získala  800 eur na nákup destských kníh, audio kníh a odbornej literatúry pre pedagógov z projektu "Čítame radi" ktorý vyhlásilo MŠ SR. Tento projekt je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti a knihy, ktoré budú z tohto fondu zakúpené, rozšíria našu školskú knižnicu a prinesú našim deťom množstvo nových, zaujímavých príbehov. Tešíme sa z toho, že ministerstvo zareagovalo na našu aktivitu a zaradilo nás do zoznamu škôl, ktorým bude tento príspevok na nákup kníh poskytnutý.

     • Jarná škola

      Milí rodičia! Ako určite viete, v čase od 15.02. do 19.02.2021 majú žiaci celého Žilinského kraja jarné prázdniny. Na základe Usmernenia MŠ SR vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše dieťa do tzv. Jarnej školy, ktorá bude práve v čase jarných prázdnin realizovaná na našej škole. Účasť na Jarnej škole je samozrejme dobrovoľná a nie je podmienená vašim opätovným pretestovaním na Covid. Aktivity jarnej školy nebudú kopírovať bežný rozvrh hodín, ale výchovno-vzdelávacie aktivity budú zamerané na doplnenie vedomostí a zručností, ktoré si žiaci nedostatočne osvojili počas dištančného vzdelávania. Naša škola sa rozhodla ponúknuť takúto možnosť nielen žiakom 1.stupňa (1.-4.roč.), ale aj žiakom 2.stupňa so ŠVVP, pričom títo budú pracovať pod vedením inkluzívneho tímu našej školy (špeciálny pedagóg a asistenti). Pre žiakov bude v prípade záujmu po vyučovaní zabezpečený aj školský klub detí a samozrejmosťou je aj stravovanie v ŠJ (obed), ktoré bude hradené z dotácií. V prípade záujmu je nutné vyplniť návratku (žiaci 1.stupňa ju obdržali v škole) a čo najskôr ju doručiť triednemu učiteľovi, príp.priamo vedeniu školy.

      Tešíme sa na vás!

       

      A tu je priložená návratka pre deti 1.stupňa:

      NaVRATKA_jarna_skola.docx

      Nasledujúca návratka je určená pre rodičov detí 2.stupňa so ŠVVP:

      NaVRATKA_jarna_skola_-_deti_so_SVVP.docx

       

      V prípade záujmu o bližšie informácie kliknite na nasledujúci odkaz:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/jarne-skoly/10149_usmernenie-js_v-82.pdf

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Vážení rodičia, v piatok 5.2.2021 uverejnilo MŠ SR na svojej stránke tlačivo Vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré je nutné poskytnúť škole pri nástupe vášho dieťaťa do školy v pondelok 08.02.2021. Počas sobotňajšieho testovania v priestoroch našej školy si toto tlačivo môžete aj osobne prevziať u admistrátoriek testovania. Zároveň vás upozorňujeme na fakt, že k tomuto Vyhláseniu o bezinfekčnosti je nutné priložiť aj kópiu vášho negatívneho testu, prípadne kópiu výnimky z testovania. Zároveň vás chceme informovať o tom, že v prípade obavy z nákazy vášho dieťaťa v školskom kolektíve máte možnosť nechať svoje dieťa aj naďalej doma - jeho neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená (je však nutné informovať o tejto skutočnosti triedneho učiteľa), ale strácate tým nárok na pandemickú OČR.

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

     • Návrat detí do škôl

      Na základe uznesenia vlády a rozhodnutia ÚVZ dôjde v pondelok 08.02.2021 k znovuotvoreniu škôl. Týkať sa to bude detí materských škôl a žiakov 1.stupňa ZŠ (1.-4.ročník) za dodržania nasledovných podmienok: povinného pretestovania všetkých zamestnancov a minimálne jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka, pričom test s negatívnym výsledkom nesmie byť starší ako 7 dní. Týmto vám oznamujeme, že v prevádzke bude aj školský klub detí a školská jedáleň. Veríme, že napriek nie práve priaznivej epidemiologickej situácii toto znovuotvorenie škôl spoločne zvládneme a za dodržiavania podmienok bude našim najmenším umožnený návrat do kolektívov a plnohodnotné vzdelávanie.

      Bližšie informácie nájdete aj na stránke https://www.ucimenadialku.sk/

      10143_0203_navrat_do_skol.pdf

     • Testovanie

      Vážení rodičia!

      Oznamujeme vám, že Obec Olešná v spolupráci so ZŠ s MŠ Olešná 464 otvára v sobotu 06.02.2021 v čase od 8:00 do 13:00 hod. jedno mobilné odberové miesto prednostne pre zákonných zástupcov detí MŠ a žiakov 1.stupňa ZŠ, ako aj pre zamestnancov MŠ a ZŠ z dôvodu znovuotvorenia škôl. Zároveň chceme poprosiť širokú verejnosť, aby testovanie v tomto čase nevyužívala z dôvodu obmedzených kapacít testov, ale umožnila pretestovanie práve tým vybraným skupinám, ktoré ho potrebujú z dôvodu návratu detí do školy. Za porozumenie ďakujeme!

     • ON-LINE VALENTÍN 2021

      Milí naši žiaci, milí priatelia!

      My sme spomalili, ale čas sa nezastavil a už tu máme február a s ním aj sviatok sv.Valentína.

      Aj keď sme v tejto pohnutej dobe všetci pozatváraní doma, dúfame, že naše srdcia sú naďalej otvorené. Otvorené láske, priateľstvu, človečenstvu.

      Určite každý z vás má niekoho s kým sa cíti dobre, kto mu je blízky, alebo koho by rád pozdravil, potešil. Táto doba nepraje osobným stretnutiam, ale tak ako mnohé z nášho života sa presunulo do on-line priestoru, aj na nášho Valentína si môžeme spomenúť prostredníctvom sociálnych sietí.

      Myslíme si, že počas dištančného vyučovania radi niečo kreatívne a zaujímavé vytvoríte. Boli by sme nesmierne radi, keby ste sa s nami o vaše výtvory podelili. Fantázii sa medze nekladú. Valentínky, valentínske pozdravy, srdiečka, malé či väčšie prekvapenia, darčeky...

      Porozmýšľajte a pustite sa do tvorby.

      Na našej školskej FB stránke je uverejnený tento oznam CVČ a do jeho komentára môžete pridávať fotky vašich výtvorov do 11.02.2021. V prípade, že nemáte možnosť pridať komentár k oznamu na FB, tak sa skontaktujte so svojimi triednymi učiteľmi a dohodnite sa s nimi na spôsobe odoslania vášho dielka.

      Pre všetkých, ktorí sa s nami podelia o svoje valentínske výtvory máme pripravenú odmenu. Tie najzaujímavejšie získajú špeciálnu cenu.

     • Výpisy hodnotenia

      Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 25.01.2021 vás chceme informovať o úprave podmienok odovzdávania výpisov hodnotenia prospechu, správania a dochádzky za prvý polrok šk.roka 2020/2021 z dôvodu dištančného vzdelávania. Týmto vám oznamujeme, že papierovú formu výpisov budú mať vaše deti pripravenú v prvý deň nástupu do školy po ukončení DV. V prípade záujmu si však hodnotenie môžete pozrieť k 31.01. aj on-line prostredníctvom elektronickej žiackej knižky po prihlásení sa, kde v časti "Známky" vášho dieťaťa nájdete nové modré políčko - tlačidlo a po jeho odkliknutí sa vám zobrazí presná verzia výpisu. 

     • Aktuálny oznam

      Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie naďalej platí rozhodnutie MŠ SR o  prerušení výučby na školách, t.j. aj v priebehu nasledujúceho týždňa (od 18.1. do 22.1.2021) sa budú žiaci vyučovať dištančne ako doteraz. Prevádzky ostatných zariadení budú tiež v nezmenenom režime - tak ako v tomto týždni. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme včas informovať.

     • Aktuálne informácie

      Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie a vyhlásenému lockdownu vás chceme informovať o priebehu vyučovania na našej škole po skončení vianočných prázdnin:

      Od 11. januára bude ZŠ pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorená bude len MŠ Rovňany pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Touto cestou však chceme rodičov poprosiť a zároveň im odporúčame, aby sa pred nástupom ich dieťaťa do škôlky dali pretestovať!!! Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

      Od 18. januára budú otvorené materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

      Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

      Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

      Čo sa týka testovania piatakov - toto sa ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa testovanie uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

      Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

      Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

      V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme okamžite informovať tu aj na FB stránke školy.

       

      Bližšie info tu:

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

     • Návrat do škôl 2021

      Vážení rodičia, prosíme vás o pozorné prečítanie tohto oznamu:

      Na základe vyhodnotenia dotazníka týkajúceho sa návratu žiakov do škôl v januári 2021, z ktorého vyplynul váš záujem o prezenčné vyučovanie, vás chceme informovať o plánovanom testovaní. Toto testovanie žiakov 2.stupňa, jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti a samozrejme všetkých zamestnancov školy sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutoční v sobotu 09.01.2021 v čase od 09:00 do 17:00 hod. v budove ZŠ s MŠ Olešná 464 - Polgrúň. Bez tohto pretestovania nebude možné, aby sa žiak zúčastnil prezenčnej formy vyučovania. Zároveň sa touto cestou obraciame na všetkých zdravotníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať testovanie antigénovými testami a mali by záujem toto testovanie v našej škole vykonávať v stanovenom termíne, aby kontaktovali vedenie školy na t.č. 0948 321 336. Budeme veľmi vďační tým, ktorí nám prídu naše deti, ich rodičov a zamestnancov školy otestovať, aby sme sa mohli spokojne všetci vrátiť do školských lavíc. 

       

      Zároveň tu prikladáme manuál MŠ SR týkajúci sa podmienok Návratu detí do škôl v januári 2021:

      https://www.minedu.sk/data/att/18224.pdf

     • Nakresli si Betlehem

      V predvianočnom čase zorganizovala Kysucká knižnica v Čadci výtvarnú súťaž s názvom Nakresli si Betlehem. Do tejto súťaže sa zapojili aj niektorí žiaci našej školy a 03.12.2020 putovali na adresu Kysuckej knižnice dve výtvarné práce našich žiačok – Paulínky Piontekovej z 5.A a Terezky Fojtíkovej zo 6.A. Ich práce boli aj ocenené. Blahoželáme a sme radi, že aj takto reprezentujú našu školu.

     • Kútik pre prácu ŠŠP

      V posledných týždňoch bol v priestoroch posilňovne zriadený kútik pre prácu školského špeciálneho pedagóga i celého inkluzívneho tímu v rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ Olešná“. Bude využívaný na prácu s deťmi, ktoré majú rôzne druhy znevýhodnenia.

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia! Venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu:

      Vzhľadom na to, že MŠ SR zvažuje obnoviť v januári prezenčnú výučbu žiakov 2.stupňa, prosíme vás o urýchlené vyplnenie nasledovného dotazníka. Prosíme ho vyplniť najneskôr do 21.12.2020 a zaslať mailom, prípadne cez sociálne siete - mesenger... triednemu učiteľovi vášho dieťaťa. V prípade, že nemáte možnosť zaslania dotazníka mailom, sú pre vás pripravené tieto dotazníky v tlačenej forme vo vestibule školy a v čase od 7:00 do 16:30 je možnosť si ich prevziať, vyplniť a odovzdať osobne. Tiež vám ponúkneme aj možnosť zapojiť sa do ankety na FB stránke našej školy, pričom odpoveďou na otázky v ankete by ste si splnili povinnosť vyplnenia dotazníka a nepotrebovali by ste ho vypĺňať vo Word dokumente a zasielať tr.učiteľovi. Zvoľte si vám najlepšie vyhovujúcu alternatívu zaslania vašej odpovede. Za včasné vyplnenie dotazníka vám už vopred ďakujeme!

      Priloha_c._1_-_Dotaznik_indikativneho_zaujmu_o_testovanie.docx

       

     • Zmena termínu vianočných prázdnin

      Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Ďalej v materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok. V zmysle tohto rozhodnutia sa taktiež polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

     • Riaditeľské voľno

      Oznamujeme vám, že z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie v obci Olešná dňa 23.11.2020 (t.j.pondelok) nebude prebiehať vyučovanie žiakov 1.stupňa. Riaditeľka školy z uvedeného dôvodu udeľuje týmto žiakom riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani MŠ Rovňany ani školská jedáleň a školský klub detí. Pre žiakov 2.stupňa toto obmedzenie neplatí - u tých bude prebiehať dištančné vzdelávanie v štandardnom režime. Chceme však pripomenúť, že je nutné mať k dispozícii nabité telefóny, tablety, notebooky...aby bolo možné dištančnú formu výučby realizovať.

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Milí rodičia, chceme vám pripomenúť, že na základe platných pravidiel je nutné v utorok 03.11.2020 predložiť pri prvom nástupe vášho dieťaťa do školy po jesenných prázdninách Vyhlásenie o bezinfekčnosti upravené dňa 29.10.2020. Toto vyhlásenie je zákonný zástupca povinný predložiť vždy po troj- a viacdňovej absencii dieťaťa (vrátane sviatkov a víkendov). To isté bude nutné urobiť aj na nasledujúci týždeň pri nástupe dieťaťa do školy dňa 10.11.2020. Vyhlásenia budú k dispozícii aj pri vstupe do školy. Za porozumenie ďakujeme.

      ​​​​​​​

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_01.11..pdf


     • Celoslovenské testovanie

      Milí rodičia a žiaci!

      Určite viete, že nás v nasledujúci víkend čaká celoplošné testovanie na nový koronavírus. Samozrejme sa aj naša obec zapája do tohto testovania a pri tejto príležitosti nás poprosila o spoluprácu pri informovaní svojich občanov. Prinášame vám preto aj touto formou bližšie informácie o organizácii testovania. V prílohe nájdete časový plán a rozpis lokalít, podľa ktorých sa testovanie uskutoční. Chceme touto cestou ubezpečiť všetkých, že pri príprave priestorov na testovanie sa myslelo predovšetkým na bezpečnosť. Testovanie bude prebiehať cez okienko - teda dobrovoľníci a zdravotníci budú vo vnútorných priestoroch školy, ale občania do školy vstupovať nebudú - stery im budú odoberané len cez okienko. Prosíme vás o rešpektovanie pokynov organizátorov, dodržiavanie hygienických pravidiel a trpezlivosť, aby zbytočne nedošlo k ohrozeniu zdravia ostatných. 

       

      Celoslovenske_testovanie.pdf

       

     • Dištančné vzdelávanie

      Milí rodičia a žiaci!

      Od dnešného dňa (26.10.2020) prechádzajú žiaci 2.stupňa na dištančnú formu vzdelávania. Preto považujeme za dôležité priniesť vám tie najdôležitejšie informácie o jeho organizácii:

      Na hornej lište sme pre vás vytvorili záložku Dištančné vzdelávanie, kde nájdete odkazy a najdôležitejšie informácie o tomto spôsobe vzdelávania. Tiež sú tu rozvrhy online hodín pre jednotlivé triedy, aby ste mohli svoje deti koordinovať a skontrolovať.

      Na hlavnej stránke nájdete uverejnený súhrnný rozvrh on-line hodín, ktoré budú s vašimi deťmi realizované v aplikácii MS TEAMS. 

      Upozorňujeme žiakov, že účasť na vyučovaní je povinná a každý vyučujúci si bude sledovať účasť žiakov. V prípade potreby ospravedlnenia žiaka, kontaktujte telefonicky, alebo mailom triedneho učiteľa.

      Zároveň upozorňujeme na fakt, že je nutné, aby sa žiaci zdržiavali doma a boli k dispozícii vyučujúcim na konzultácie, vypracovávanie a opravu zadaní....v čase od 8:00 do 13:00 hod.každý pracovný deň

      V prípade akýchkoľvek otázok, alebo problémov, je možné kontaktovať vyučujúcich aj  individuálne akýmkoľvek komunikačným kanálom pokiaľ práve nerealizujú svoju on-line hodinu (viď sumárny rozvrh on-line hodín dištančného vyučovania), aby nedochádzalo k jeho narušovaniu. Za pochopenie vám ďakujeme!

      Zároveň vám oznamujeme, že ŠKD bude aj naďalej v prevádzke pre žiakov 1.-4.ročníka v 2 oddeleniach.

      Stravovanie bude automaticky zabezpečené pre žiakov prvého stupňa, zamestnancov a cudzích stravníkov.

     • Ďalšie pandemické opatrenia

      Vážení rodičia a žiaci! Na základe včerajšieho zasadnutia vlády a po odporúčaniach krízového štábu prechádzajú žiaci 2.stupňa (5.-9.ročník) od pondelka 26.10.2020 do piatku 27.11.2020 na dištančnú formu výučby. Bližšie informácie o priebehu online vyučovania budú žiakom poskytnuté prostredníctvom triednych učiteľov. 

      Materská škola, školský klub detí a vyučovanie žiakov 1.stupňa bude prebiehať v normálnom režime. Strava pre tieto deti bude samozrejme zabezpečená. 

     • Zmena termínu jesenných prázdnin

      Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a plánovaného celoslovenského testovania na koronavírus dochádza aj k zmene termínu jesenných prázdnin. Ruší sa pôvodný termín od 29.-30.10.2020 a mení sa na piatok 30.10., pondelok 02.11., piatok 06.11. a pondelok 09.11.2020, t.j. vždy deň pred a po testovaní, aby sa vytvoril dostatočný čas na jeho prípravu a následnú dezinfekciu priestorov školy po testovaní.

     • Krúžková činnosť na škole

      Už tradične sme od 01.10. zahájili na našej škole krúžkovú činnosť. Napriek náročnej situácii vyplývajúcej z pandémie koronavírusu boli vytvorené všetky podmienky na to, aby od októbra krúžky mohli plnohodnotne pracovať - hoci s obmedzeniami, ale predsa.

      Pre vašu informáciu vám tu predkladáme zoznam záujmových útvarov, ktorých činnosť sme na základe záujmu našich žiakov pripravili:

      1.Absolvent - p.uč.Mgr.Pionteková, Mgr.Mravcová

      2.Piatak - p.uč.Mgr.Pionteková, Mgr.Mravcová

      3.Školská knižnica - p.uč.Mgr.Pionteková

      4.Športový - p.uč.Mgr.Vancelová

      5.Prírodovedecký - p.uč.Ing.Halásová

      6.Umelecký - p.uč.Mgr.Kučerová, PaedDr.Zajacová

      7.Cestovateľský - p.uč.Mgr.Gondek

      8.Literárno-dramatický - p.uč.Gereková

      Žiaľ nás všetkých veľmi mrzí, že v dôsledku pandémie a s tým súvisiacich karanténnych opatrení bola činnosť záujmových útvarov od 12.10.2020 pozastavená do odvolania. Veríme, že po upokojení situácie bude činnosť krúžkov opäť obnovená o čom vás budeme včas informovať.

     • ZBER PAPIERA

      A máme tu vyhodnotenie zberu papiera! Skôr než zverejníme mená najlepších "zberačov" chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa do tohto zberu zapojili a tak umožnili získať zdarma hygienické potreby, predovšetkým však toaletný papier pre našu školu. 

      Celkovo sa nám podarilo v septembri nazbierať 1430 kg a tu je rebríček najúspešnejších:

      1.miesto - Karolínka Badžgoňová - 4.roč. - 172,5 kg

      2.miesto - Jakubko Badžgoň - 1.roč. - 168 kg

      3.miesto - Sebastiánko Kubiš - 2.roč. - 160,5 kg

      Výhercom blahoželáme a ďakujeme! Všetci traja sa zároveň môžu tešiť na vecné odmeny a my ostatní sa môžeme tešiť z toho, že sme umožnili nepotrebnému papieru dostať druhú šancu a získať tak nálepku "recyklovaný".

     • Aktualizovaný manuál pre školy

      Vážení rodičia a žiaci! Situácia okolo pandémie koronavírusu sa neustále mení a preto aj MŠ SR opakovane reaguje na tieto zmeny a vydáva nové usmernenia a manuály. Posledná aktualizácia prináša zmeny hlavne v organizovaní krúžkovej činnosti, ktorá sa od 12.10.2020 zakazuje. Zároveň nie je dovolené organizovať exkurzie, výlety a iné hromadné akcie, ale aj školy v prírode, rôzne výcviky, div.predstavenia, koncerty.... Tieto opatrenia platia do odvolania. Pre bližšie informácie vám ponúkame link, kde nájdete aktualizovaný manuál pre základné školy a školské zariadenia.

       

      https://www.minedu.sk/data/att/17571.pdf

       

       

     • Príprava na online vyučovanie

      Vážení rodičia!

      Touto cestou vás chceme informovať o tom, že v posledných dňoch sa intenzívne snažíme pripraviť na alternatívu online vzdelávania. Hoci veľmi dúfame, že napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii nebude nutné uzatvorenie škôl, domnievame sa, že je lepšie byť pripravení, ako prekvapení a preto je pre nás prioritou, aby aj v prípade lokálneho, alebo celoplošného uzatvorenia škôl mali naši žiaci plnohodnotnú náhradu školského vyučovania. Preto sme sa rozhodli pridať sa k tým školám, ktorým moderný spôsob výučby nie je cudzí. V najbližších dňoch budú vašim deťom pridelené prihlasovacie údaje do aplikácie Microsoft Teams, prostredníctvom ktorej budú s učiteľmi komunikovať aj v čase prípadnej karantény. So spôsobom inštalácie, prihlásenia, ako aj ovládania tejto aplikácie sa žiaci oboznámia na hodinách informatiky, príp.iných vyučovacích predmetov. Žiadame vás preto, aby ste priebežne kontrolovali žiacku knižku, v ktorej budú tieto údaje uvedené a starostlivo ich uschovali, aby nedošlo k ich strate. Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!

     • Obhliadka zabudnutého oblečenia

      Milí rodičia, možno sa vám stalo, že sa vaša ratolesť vrátila zo školy bez niektorých kusov svojho oblečenia. Nezúfajte, príďte do školy a možno nájdete medzi zabudnutým oblečením práve to, ktoré vám v šatníku chýba. Do konca septembra máte možnosť hľadať tieto kúsky odevov a obuvi - stačí sa v poobedňajších hodinách informovať u pána školníka a pani upratovačiek a tí vám ochotne ukážu všetky zabudnuté odevné skvosty vašich detí. A verte, že ich nie je málo:-). Tie kúsky, ktoré si nikto do konca septembra nevyzdvihne budeme musieť z priestorových dôvodov vyhodiť.

     • Zber papiera

      Oznamujeme vám, že počas septembra máte možnosť priniesť do školy prebytočný starý papier, noviny, časopisy, letáky... ale POZOR...kartóny nie, o tie zberné suroviny nemajú záujem a už aj minulý rok nám ho odmietali prevziať. Odvoz sa uskutoční začiatkom októbra. Ak teda nájdete vo svojich domácnostiach nepotrebný starý papier, prineste ho k nám a tým našej škole pomôžete ušetriť financie na nákup toaletného papiera, pretože práve tento starý papier môžeme za neho vymeniť. Veľmi pekne ďakujeme za pomoc!

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

      Vážení rodičia! Oznamujeme vám, že v stredu 16.09.2020 o 15:30 hod. sa uskutoční PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE spojené s voľbou zástupcov rodičov do Rady školy. Účasť je samozrejme nutná, pretože Rada školy je významný orgán riadenia školy a v záujme vás rodičov by malo byť, aby ste v nej mali svojho zodpovedného zástupcu. Veríme, že dianie na škole vám nie je ľahostajné a radi si prídete vypočuť plány našej školy na tento školský rok ale aj vízie do nasledujúcich rokov. 

     • Organizácia prvých vyučovacích dní

      Oznamujeme všetkým žiakom a ich rodičom, že v piatok 04.09.2020 sa uskutoční teoretická časť Dní ochrany človeka a prírody, tzv. "branné" :-).

      POZOR! Počas prvej vyučovacej hodiny však budú žiaci odovzdávať učebnice z minulého školského roka - okrem slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Preto je nutné v piatok priniesť všetky učebnice (okrem uvedených vyuč.predmetov). Pripomíname, že žiaci sú povinní dať ich do pôvodného stavu - vyčistiť, vygumovať poznámky, polepiť roztrhané stránky, obaly...

      V pondelok 07.09.2020 prebehne praktická časť Dní ochrany človeka a prírody - nutné športové, resp.turistické oblečenie. Počas prvej vyučovacej hodiny si žiaci prevezmú učebnice pre tento školský rok. Je preto vhodné priniesť si aj tašku na tieto učebnice.

     • Usmernenia k otvoreniu školského roka

      Milí naši žiaci, ale aj rodičia a všetci priatelia našej školičky!

      ...a je to tu zase!  Po niekoľkých týždňoch, kedy sa prázdnymi priestormi školy ozývali len občasné kroky zamestnancov, je všetko prichystané na ten deň, kedy sa vrátia do školy jej najdôležitejší podnájomníci a svojim smiechom a vravou rozozvučia každý jej kút. Hoci aj tento školský rok bude trochu netradičný kvôli niektorým hygienickým opatreniam, veríme, že bude plný krásnych zážitkov a poznania. Tu vám prinášame niekoľko dôležitých informácií o organizácii začiatku školského roka:

      1.Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 02.09.2020 o 9.00 hod. netradične - nie v priestoroch hlavnej chodby, ale žiaci jednotlivých tried sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach. Prváčikov v doprovode jedného zákonného zástupcu privíta ich triedna pani učiteľka v spoločnosti pani riaditeľky a pána starostu obce v prvej triede na poschodí - v krídle prvého stupňa. Pripomíname, že dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná.

      2.Do školy je zakázané vstupovať rodičom (okrem rodičov prvákov) a širokej verejnosti. Každá návšteva je povinná čakať vo vestibule po predchádzajúcej dezinfekcii rúk.

      3.Rúška sú povinné nosiť v spoločných priestoroch všetky osoby prítomné v škole. V triede majú povinnosť nosiť rúška len žiaci 2.stupňa. Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané. Počas vyučovania sú všetci povinní dodržiavať pravidlo R-O-R (rúško-odstup-dezinfekcia rúk).

      4.Každý žiak si už v prvý deň školského roka prinesie prezuvky, 2 rúška, jednorázové papierové vreckovky a vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a zdravotný dotazník. Tieto tlačivá nájdete v linku pod textom, alebo v tlačenej forme budú k dispozícii vo vestibule školy a v predajni potravín na Polgrúni a v Olešnej-Potôčkoch.

      5. Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva došlo k zmene organizácie školského roka tak, že od septembra 2020 bude k dispozícii len jedno oddelenie školského klubu detí, pričom v ňom budú uprednostnení žiaci 1.a 2.ročníka a deti pracujúcich rodičov.

      6.Školský klub detí a školská jedáleň bude v prevádzke od 03.09.2020. V stredu 02.09.2020 bude obed zabezpečený len pre deti 3.triedy MŠ, ktorá sa nachádza v budove ZŠ.

       

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa:    Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_ziak.docx

       

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zák.zástupcu pred začiatkom šk.rokaZdravotny_dotaznik_-_ziak.docx

       

      Manuál pre ZŠ upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania https://www.minedu.sk/data/att/17073.pdf

      Semafor pre ZŠhttps://www.minedu.sk/data/att/17074.pdf

       

       

     • Nový cenník RAJO

      Aj v novom školskom roku sme zapojení do projektu Školský mliečny program. Pre tento rok nám spoločnosť RAJO opäť poslala nový cenník produktov, ktoré si môžete objednať. Systém objednávania je rovnaký ako po minulé roky, zmenili sa teda len ceny. Pre bližšie informácie si kliknite na ľavú lištu a v časti Projekty si vyhľadajte Školský mliečny program, kde je uverejnený nový cenník mliečnych produktov.

     • LETNÁ ŠKOLA

      Milí naši "letnoškoláci"! Termín letnej školy sa nám nezadržateľne blíži a tak vám chceme ešte raz zosumarizovať najdôležitejšie organizačné pokyny. 

      Letná škola prebieha od 7:30 do 12:30 hod. pričom obed je samozrejme zabezpečený v školskej jedálni. Desiatu si musia deti priniesť z domu, t.j. individuálne. V prvý deň nástupu je nutné priniesť aj čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Pre istotu vám ho tu prikladáme :-). Tak dúfame, že ste doteraz prežili krásne letné dni a ste plní očakávania pred nástupom na našu letnú školu. Tešíme sa na vás!

       

     • POZOR ZMENA!!!

      Na základe odporúčaní Krízového štábu v Čadci a vedenia našej obce vás chceme touto cestou informovať o tom, že ukončenie školského roka sa z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v našom okrese presúva už na PONDELOK 29.06.2020. V ten deň žiaci 1.-8.ročníka prídu do školy na 8:00 hod. a v priebehu dňa im bude odovzdané vysvedčenie. Ukončenie vyučovania bude najneskôr do 12:00 hod. Žiaci, ktorí sa nezúčastňovali vyučovania si môžu prísť prevziať vysvedčenia počas pondelkového vyučovania. Zároveň vám oznamujeme, že v pondelok 29.06.2020 nebude v prevádzke školský klub detí, tzn., že všetky deti opustia školu po ukončení vyučovania. Obed je v pondelok samozrejme zabezpečený. Na utorok 30.06.2020 udeľuje riaditeľka školy žiakom 1.-8.ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu odporúčaní krízového štábu. 

      Rozlúčka so žiakmi 9.ročníka sa uskutoční v utorok 30.06.2020 o 10:00 hod. bez prítomnosti ostatných žiakov. 

     • Záver školského roka

      Tento končiaci sa školský rok bol pre nás všetkých nevšedný. A netradične ho aj ukončíme. Týmto oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že v utorok 30.06.2020 sa ukončenie školského roka a odovzdanie vysvedčení uskutoční až od 11:00 hod.

      Rozlúčka deviatakov so zamestnancami školy bude prebiehať od 10:00 hod. na hlavnej chodbe bez účasti ostatných žiakov.

      Vyhodnotenie štúdijných výsledkov sa uskutoční v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi. Následne sa žiaci po triedach prestriedajú v školskej jedálni, kde na nich bude čakať "sviatočný obed" :-).

     • LETNÁ ŠKOLA

      Milí rodičia! Neviete ako vašim deťom vyplniť prázdniny?

      Milí žiaci! Patríte k tým, ktorým bude počas leta chýbať naša školička? Radi trávite voľné dni v kolektíve iných detí a s novými zážitkami? 

      Práve pre vás je určená LETNÁ ŠKOLA, ktorú  u nás organizujeme v termíne od 17.08. do 21.08.2020. Jedná sa o pobyt detí v škole v čase od 8.00 do 13.00 hod., pričom deti budú mať zabezpečený obed. Túto letnú školu ponúkame deťom 1.stupňa.


      Bližšie informácie si prečítate na nasledovnom plagáte:

      Letna_skola.pdf


      V prípade záujmu obratom pošlite vyplnenú návratku:

      NaVRATKA_-_letna_skola.pdf


     • Informácie k 2.kolu otvárania škôl

      Od pondelka 22.06.2020 dobrovoľne nastupujú na vyučovanie aj žiaci 6.-9.ročníka. Z toho dôvodu vám prinášame ešte niekoľko informácií, ktoré sa týkajú obmedzení počas zvyšných vyučovacích dní tohto školského roka. 

      1.Sprevádzajúce osoby detí nevstupujú do školy, ale v prípade potreby využívajú zvonček vo vestibule.

      2.Každý žiak bude pri pohybe po spoločných priestoroch školy používať ochranné rúško (v rámci svojej skupiny nie je potrebné rúško používať), pričom bude mať k dispozícii náhradné rúško pre prípad znečistenia...Okrem rúška bude mať žiak vždy k dispozícii vlastné papierové vreckovky.

      3.Pri prvom nástupe do školy sa žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom - viď príloha 1.

      4.Z dôvodu toho, že sa aj naďalej neodporúča zhromažďovať sa, ruší sa v našej škole tradičné spoločné slávnostné ukončenie školského roka v priestoroch hlavnej chodby. Vyhodnotenie školského roka spojené s odovzdávaním vysvedčení bude tento krát prebiehať v jednotlivých triedach, pričom žiaci 9.ročníka sa budú lúčiť s každou triedou osobitne.

      Všetky ostatné opatrenia proti šíreniu koronavírusu ostávajú nezmenené.


      Príloha 1:

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_29.5.2020.pdf     • OZNAM ZUŠ v Turzovke

      Poďme do ZUŠ-ky

      ZUŠ Turzovka oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že v týchto dňoch prebieha prihlasovanie nových žiakov na štúdium, a to prostredníctvom elektronickej prihlášky alebo osobne v budove ZUŠ v Turzovke. Prihlásiť sa je možné na hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. V hudobnom odbore je v ponuke hra na klavíri, akordeóne, zobcovej a priečnej flaute, saxofóne, trúbke, husliach a spev.

      Doprajte svojim deťom umelecky sa rozvíjať a tráviť čas kreatívnym spôsobom.

     • POZOR!

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

     • Vyučovanie od 22.06.

      Vážení rodičia a žiaci!

      Z médií určite viete, že od 22.06.2020 sa môžu dobrovoľne vrátiť do školských lavíc aj žiaci 2.stupňa ZŠ a SŠ. Z vašej spätnej väzby sme zistili, že škola chýba takmer všetkým žiakom 2.stupňa (čo nás veľmi teší :-)) a preto vám tu prinášame informácie o organizácii vyučovania počas posledných júnových dní v našej škole. 

      Harmonogram vyučovania žiakov 1.-5.ročníka ostáva nezmenený. Žiaci 6.ročníka budú mať vyučovanie od 8:00 do 12:00 hod. Žiaci 7.-9.ročníka sa budú vyučovať od 8:00 do 12:20 hod. pričom prichádzať do školy môžu od 7:30 hod.

      Organizácia vyučovania bude nasledovná:

      - pondelok 22.06. a utorok 23.06. - sumarizačný, resp.opakovací deň - zopakovanie učiva z hlavných predmetov (okrem výchovných) z obdobia dištančného vzdelávania - v tejto súvislosti žiadame žiakov, aby si do školy priniesli PZ, pracovné listy, zošity a všetky materiály, ktoré im počas dištančného vzdelávania vyučujúci zaslali, učebnice nie je potrebné do školy nosiť,

      - streda 24.06. a štvrtok 25.06. - pohybové aktivity - pokiaľ nám počasie dovolí, budeme ich realizovať na školskom pozemku - vonku, v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do priestorov školy, preto bude nutné športové oblečenie a obuv,

      - piatok 26.06. - triednické práce a žiaci 9.ročníka budú odovzdávať učebnice, ostatní žiaci si uschovajú učebnice a ostatné učebné materiály (poznámkové zošity, pracovné zošity, tlačené materiály...) doma do budúceho školského roka, pretože sa k učivu vrátime v prvých mesiacoch školského roka 2020/2021,

      - pondelok 29.06. - turistický deň spojený s výletom do okolia školy, prípadne opekačkou...

      - utorok 30.06. - slávnostné ukončenie šk.roka a odovzdávanie vysvedčení.

      V prípade nepriaznivého počasia je možné vykonať zmenu poradia dní, predovšetkým turistického dňa a dňa triednických prác. 

      Veríme, že návrat našich žiakov bude bezproblémový a že strávime spoločne posledné dni školského roka v radosti z opätovného stretnutia!

      Tešíme sa na vás!

     • Vydávanie stravy a vyberanie stravného v ŠJ

      Školská jedáleň oznamuje všetkým stravníkom, že dochádza k úprave vydávania stravy a vyberania stravného počas júna 2020:

      VYBERANIE STRAVNÉHO V MŠ:

      -osobne u vedúcej v ŠJ - pondelok od 7:00 do 9:30 hod. a v stredu od 7:00 do 9:30 hod.

       

      VYBERANIE STRAVNÉHO V ZŠ:

      -osobne u vedúcej pri vstupných vchodových dverách do školskej kuchyne (z bočnej strany školy) v nasledujúce dni: utorok, štvrtok a piatok v čase - 7:30-8:00 hod. a 13:00-13:30

       

      Nárok na stravu majú aj žiaci v dištančnom vzdelávaní, ktorí však pri výdaji stravy musia byť zastúpení zákonným zástupcom, alebo rodičom (žiak si nemôže prevziať stravu sám). Tým sa vydávajú obedy v čase od 11:15 do 11:30 hod. do jednorázových prepravných nádob (nie do obedárov) priamo pri vchode do školskej kuchyne (z bočnej strany školy).

      Týmto zároveň žiadame rodičov, ktorí nemajú uhradenú stravu za mesiac MAREC 2020, aby si splnili svoju povinnosť a stravné uhradili. Ceny stravného ostávajú nezmenené.

     • Hodnotenie žiakov

      Milí naši žiaci a rodičia! Blíži sa koniec školského roka a určite vás bude zaujímať, aké budú kritériá hodnotenia počas dištančného vzdelávania. Touto cestou vás chceme informovať o tom, čo budú vyučujúci zohľadňovať pri uzatváraní koncoročnej klasifikácie:

       

      Hodnotenie žiakov v II. polroku šk. roka 2019/2020

       

       

       

      Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie

       

       

       

      Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou Olešná 464 oznamuje, že v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR: Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade, rozhodla o spôsobe hodnotenia žiakov takto:

       

      1. Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

       

      ·        akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

       

      ·        sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

       

      ·        zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančne vzdelávanie.

       

       2.  Získavanie podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas   prerušeného vyučovania na školách získava učiteľ najmä:

       

      ·        z portfólia žiackych prác a úrovne vypracovania komplexných úloh,

       

      ·        z aktívneho zúčastňovania sa na online vyučovaní, alebo z inej internetovej formy komunikácie,

       

      ·        z rozhovorov so žiakmi,

       

      ·        z konzultácií s rodičmi,

       

      ·        z projektov žiakov,

       

      ·        spoločne so zohľadnením svedomitosti a snahy žiakov pri plnení jednotlivých úloh a zadaní a včasného posielania spätných väzieb s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

       

       3. Priebežné hodnotenie žiakov v období prerušeného vyučovania

       

      ·        Pri priebežnom hodnotení sa odporúča zohľadniť sebahodnotenie žiaka.

       

      ·        Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

       

      ·        Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

       

      ·        Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie – nezadávajú sa známky.

       

       

       

      4. Záverečné hodnotenie

       

      ·        Pri záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. Odporúča sa zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka. Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do úvahy aj polročné známky z uvedeného vyučovacieho predmetu, ako aj známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02. do 7.4.2020. Známka na vysvedčení sa môže líšiť od známky z predchádzajúceho klasifikačného obdobia najviac o 1 stupeň.

       

       

       

      Klasifikovať známkou sa nebudú  nasledovné predmety:

       

       

       

      1.ročník

       

       

       

      ·        všetky predmety hodnotené slovne. 

       

      O slovnom hodnotení hovoríme vtedy, ak hodnotíme slovom kvalitu, kvantitu, vstupy, proces, výsledok a vzťahy k realite. Učiteľ v ňom môže i pri slabšom výkone poukázať na určité pozitívne stránky žiaka. V slovnom hodnotení učiteľ ocení klady i nedostatky žiaka, je v ňom obsiahnuté čo a na akej úrovni zvládol. Zachytáva pokrok v práci, snahu, aktivitu, jeho prípravu. Slovné hodnotenie umožňuje zažiť úspech i slabšie prospievajúcim žiakom. V takomto hodnotení je nutné uplatňovať individuálny prístup. Jedna časť hodnotí postoj k učeniu, správanie pri učení, zvláštnosti, sklony, záujmy. Druhá vypovedá o dosiahnutých výsledkoch.  Hodnotenie konkrétne pomenúva, čo žiak vie, aké má schopnosti a ako ich využíva. Hodnotíme presnosť, trvalosť, schopnosť uplatňovať svoje poznatky a zručnosť, kvalitu myslenia, logiku, samostatnosť, tvorivosť, správnosť ústneho a písomného prejavu. Pri predmetoch výchovného zamerania tvorivosť, samostatnosť, vzťah a záujem o činnosť, estetické vnímanie.

       

      ·         SJL, MAT, PRV, ANJ – hodnotenie predmetov slovne

       

      ·         TSV, VYV, HUV, NBV – hodnotené absolvoval/a

       

       

       

       2.- 4. ročník

       

      ·       TSV, VYV, HUV, NBV, PVC, INF -  hodnotené absolvoval/a.

       

       

       

      5. – 9. ročník

       

      TSV, VYV, HUV, INF, NBV, THD, OBN -  hodnotené absolvoval/a.

       

       

       

      Predmety  hodnotené známkou:

       

       

       

      2.- 4. ročník

       

      hodnotenie predmetov známkou: SJL, MAT, PRV, PRI, VLA, ANJ

       

       

       

      5. – 9. ročník

       

      hodnotenie predmetov známkou: SJL, ANJ, RUJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, DEJ

       

       

       

      PR berie na vedomie zrušenú povinnosť realizovať predpísané kontrolné a písomné práce. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú písať predpísané kontrolné práce .

       

       Postup do vyššieho ročníka

       

       

       

      ·        V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku  nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

       

      ·        Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020 . O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

       

      ·        V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

       

      ·        V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

       

       

       

       

       

         Uvedené usmernenie k hodnoteniu bolo prerokované na pedagogickej  rade dňa 27.5. 2020.

       

                                                                                                           

       

       

       

        PhDr. Darina Slováková

       

       

     • Rozvrh hodín na jún

      Milí rodičia! Aby ste neboli zmätení a presne vedeli čo zbaliť svojmu školákovi do tašky, uverejňujeme vám rozvrh hodín a základné informácie k organizovaniu vyučovacích dní do konca školského roka.

       

      1.skupina - žiaci 1.a 2.ročníka - vyučovanie prebieha v 1.triede od 8:00-11:30 hod. - každý deň po 4 vyučovacie hodiny

       

      Pondelok - rozvíjanie čitateľských zručností - Slovenský jazyk

      Utorok - rozvíjanie matematických zručností - Matematika

      Streda - rozvíjanie čitateľských zručností - Slovenský jazyk

      Štvrtok - riešenie problémových úloh v triede - Prvouka, Anglický jazyk

      Piatok - zábavné pohybové aktivity - Telesná výchova, Hudobná výchova 

       

      2.skupina - žiaci 3.a 4.ročníka - vyučovanie prebieha v 4.triede od 8:00 – 11:30 hod. - každý deň po 4 vyučovacie hodiny

       

      Pondelok - rozvíjanie komunikačných zručností - Anglický jazyk

      Utorok - rozvíjanie čitateľských zručností - Slovenský jazyk

      Streda - riešenie problémov - Prírodoveda, Vlastiveda, Náboženská výchova

      Štvrtok - rozvíjanie matematických zručností - Matematika

      Piatok - didaktické hry - Matematika, Slovenský jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Hudobná výchova, Telesná výchova, Výtvarná výchova

       

      3.skupina - žiaci 5.ročníka - vyučovanie prebieha v 8. triede od 8:00 – 12:00 hod. - každý deň po 5 vyučovacích hodín

       

      Pondelok - zábavné počty - Matematika, Informatika

      Utorok - rozvíjanie matematických zručností - Matematika

      Streda - rozvíjanie čitateľských a tvorivých zručností - Slovenský jazyk, Výtvarná výchova

      Štvrtok - rozvíjanie jazykových a prírodovedných zručností - Anglický jazyk, Biológia, Geografia

      Piatok - pohybové aktivity - Telesná výchova, Hudobná výchova

       

      Harmonogram vyučovacích hodín:

       

      1.hod. 8:00 – 8:45                                     Prestávky: 8:45  - 8:50 hod.

       

      2.hod. 8:50 – 9:35                                                        9:35 – 9:45 hod.

       

      3.hod. 9:45 – 10:30                                                     10:30 – 10:45 hod.

       

      4.hod. 10:45 – 11:30                                                    11:30 – 11:35 hod.

       

      5.hod. 11:35 – 12:00

       

     • Dodatky k prevádzkovým poriadkom

      Vážení rodičia, touto cestou vás upozorňujeme na to, že v sekcii DOKUMENTY na ľavej lište nájdete pri prevádzkovom poriadku ZŠ aj jeho dodatok, ktorý ho dopĺňa o nové usmernenia a pokyny s ohľadom na prevenciu nákazlívých chorôb v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Zároveň v časti Školská jedáleň na hornej lište nájdete medzi dokumentami ŠJ dodatok aj k prevádzkovému poriadku ŠJ. Okrem dodatkov k prevádzkovým poriadkom sme doplnili DOKUMENTY školy o pokyny súvisiace s epidemiologickými opatreniami v čase pandémie.

     • Pokyny na MDD - 01.06.

      To je ale náhoda, však? Prvý deň návratu detí do školských lavíc po dlhých týždňoch karantény pripadá práve na ich sviatok - Medzinárodný deň detí. Je preto jasné, že tento deň bude výnimočný. A to nielen dodržiavaním sprísnených hygienických opatrení, ale hlavne tým, že pre ne chystáme deň plný hier, pohybu a zábavných aktivít. Preto sa obraciame na rodičov našich žiakov, aby ich na tento deň náležite pripravili predovšetkým športovým oblečením a obuvou na cvičenie. Vzhľadom na uverejňovanú, nie práve priaznivú, predpoveď počasia na tento sviatočný deň, budú spomínané aktivity sústredené vo vnútorných priestoroch školy. Nezabudnite im, milí rodičia, pribaliť aj prezuvky, desiatu (okrem prváčikov) a samozrejme žiacku knižku, do ktorej deťom zapíšeme rozvrh hodín na celý jún. 

      Ešte vám chceme pripomenúť, že v prvý deň vyučovania je nutné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti, náhradné rúško, hygienické vreckovky a samozrejme dieťa príde do školy v sprievode rodiča (01.06.2020) a v ostatné dni akejkoľvek dospelej osoby, ktorá je s dieťaťom bežne v kontakte. Samozrejme tie deti, ktoré po vyučovaní zotrvávajú v školskom klube detí, musia mať už v prvý deň uhradený poplatok 6 eur.

      Už teraz sa tešíme na naše spoločné stretnutie a veríme, že príchod do školy a celodenné aktivity prebehnú napriek obmedzeniam v pokoji, disciplinovane a s radosťou!

     • Uvoľnenie karanténnych opatrení

      Vážení rodičia, milí naši žiaci! 

      Touto cestou vám oznamujeme, že po niekoľkých týždňoch karanténnych opatrení aj naša škola opäť otvára brány pre svojich žiakov. Na základe rozhodnutia "vyššej moci" sa zatiaľ do školy môžu vrátiť len tí najmenší - deti MŠ a samozrejme žiaci 1.-5.ročníka, na ktorých už čakajú písmená, čísla, obľúbené rozprávkové knihy, ale aj interaktívne tabule, lavice a ich stoličky. Vieme, že je okolo nás množstvo rôznych informácií, ale ak sa ešte, milí rodičia, rozhodujete, či pošlete svoje ratolesti do školy, podávame vám pár základných informácií o tom, čo bude nutné dodržať, aby sa vaše dieťa mohlo do školy vrátiť. Pripomíname, že ich návrat je na dobrovoľnej báze. Otvárajú sa všetky dôležité sekcie školy - aj školský klub detí, aj jedáleň. Vaše dieťa však musí byť chránené rúškou (druhú rezervnú musí mať v taške), ďalej musí mať vlastné papierové vreckovky. Textilné uteráky nie sú dovolené a na utieranie rúk sa budú využívať papierové, jednorázové utierky, ktoré budú deťom k dispozícii v škole. V blízkej dobe vás budú kontaktovať triedni učitelia vašich detí, aby zistili váš záujem o návrat vášho dieťaťa do školy. Konkrétne informácie o priebehu príchodu do školy a o organizácii vyučovania vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa. Ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkach návratu detí do škôl, ponúkame vám link na dokument Ministerstva školstva zverejneného na stránke "Učíme na diaľku", kde si môžete aj stiahnuť vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Veríme, že návrat našich detí bude bezproblémový a spoločne sa nám ho podarí zvládnuť a všetci v škole ostaneme zdraví a spokojní!

      Organizácia a podmienky prevádzky ZŠ

      https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

       

     • Prihlášky na stredné školy

      Milí deviataci!

      Hoci ministerstvo školstva pripravuje nové usmernenia k mnohým otázkam súčasného školstva, je isté, že čas podávania prihlášok na SŠ sa nezadržateľne blíži. Aj keď sú niektoré pokyny zatiaľ ešte v riešení, oznamujeme vám, že podpis a prevzatie prihlášok sa v našej škole uskutoční vo štvrtok 07.05.2020 v čase od 12.00 do 15.00 hod. pri dodržaní všetkých hygienických zásad, t.j. nosenie ochranného rúška, rukavíc a vlastného pera. Žiadame vás zároveň o to, aby ste dodržiavali aj bezpečnú vzdialenosti medzi sebou - min. 2 metre. Na podpis sa dostaví žiak v sprievode rodiča, resp.zákonného zástupcu.

     • Hodnotenie žiakov v 2.polroku 2019/2020

      Vážení rodičia a milí žiaci!

      Touto cestou vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 20.04.2020 sme pristúpili k zmene spôsobu hodnotenia niektorých vyučovacích predmetov. Táto zmena súvisí s mimoriadnou situáciou spôsobenou prerušením vyučovania na školách. Pedagogická rada preto rozhodla nasledovne:

      V 2.polroku školského roka 2019/2020 nebudú žiaci klasifikovaní  z predmetov:

       I.stupeň ZŠ,  ročníky 2.- 4. :

      Telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, náboženská výchova, informatika

       II. stupeň ZŠ, ročníky 5.- 9. :

      Telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská  výchova, informatika, občianska náuka

       

      Ostatné predmety budú klasifikované známkou.

      Žiaci 1.ročníka budú  hodnotení slovne.

       

      V súvislosti so zmenou hodnotenia vám však dávame do pozornosti usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl vydaného MŠ SR, v ktorom sa okrem iného píše nasledovné:

      - V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2.stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania

     • Telefonické poradenstvo

      Milí žiaci! Máte pocit, že v čase uzatvorenia škôl sa cítite osamelí, nemáte sa s kým porozprávať, neviete si poradiť s množstvom školských povinnosti v inej forme, než na akú ste boli zvyknutí?

      Milí rodičia, zdá sa vám, že nezvládate skĺbiť svoje rodičovské povinnosti pri zmene vašej situácie v čase karanténnych opatrení? Často sa pýtate sami seba ako najlepšie zvládnuť svoju úlohu rodiča a učiteľa v jednom?

      Možno spoločne nájdeme odpovede na vaše otázky. Ponúkame vám možnosť telefonického poradenstva s našimi špeciálnymi pedagógmi pôsobiacimi na našej škole. Ako sa hovorí - viac hláv, viac rozumu. Prelomte bariéry strachu a hanby a obráťte sa so svojimi problémami na odborníkov. Sú nimi:

      PaedDr. Martina Remešová - 0903 558 038

      Mgr. Mária Kučerová - 0911 219 826

     • Zápis do 1.ročníka

      Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      Chceme vás touto cestou upozorniť, že medzi záložkami v ľavej lište nájdete "ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU" na zápis vášho dieťaťa do 1.ročníka. Sú tam sústredené informácie o spôsobe zápisu do 1.roč. a zároveň aj termín, kedy sa uskutoční zápis v škole. Ten bude prebiehať len za prítomnosti rodičov, nie detí.

      Upozorňujeme vás však na zmenu termínu: ten sa uskutoční v nezmenený deň - 17.04.2020, dochádza však k zmene časového rozpätia. Zápis bude prebiehať v čase od 12.30 hod. do 15.30 hod. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedenie školy.

     • Obmedzenia z dôvodu pandémie

      Z dôvodu pokračovania mnohých karanténnych opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu vám oznamujeme, že došlo k určitým zmenám aj v oblasti školstva. Tu vám prinášame tie najvýznamnejšie zmeny: školy a školské zariadenia ostávajú zatvorené do odvolania, Testovanie 9 je v tomto školskom roku zrušené, termín podania prihlášok na stredné školy sa posúva na 15.05.2020. Zápis do 1.ročníka sa presúva na obdobie od 15.04. do 30.04.2020. Presný termín oznámime dodatočne, taktiež aj formu zápisu. Bližšie informácie budú aktualizované priebežne na ľavej lište "Zápis detí do 1.roč." preto ju doporučujeme sledovať. Akékoľvek informácie, termíny, aktuality nájdete na spoločnom webe pre pedagógov, ostatných zamestnancov škôl, žiakov aj ich rodičov, ktoré zriadilo ministerstvo školstva - www.ucimenadialku.sk.

     • ZATVORENIE škôl a školských zariadení od pondelka 16.03.2020

      Na základe rozhodnutia krízového štábu SR sa od pondelka 16.03.2020 na 2 týždne zatvárajú všetky školy a školské zariadenia. Informácie o tom podal premiér P.Pelegríni na tlačovej besede po skončení zasadnutia. Chceme preto touto cestou vyzvať všetkých našich žiakov, ich rodičov a príbuzných, aby rešpektovali toto karanténne opatrenie a naozaj disciplinovane dodržiavali všetky preventívne odporúčania a zároveň nevyužívali voľné dni na spoločné stretávanie sa a akékoľvek iné aktivity, pri ktorých by došlo ku vzájomnému kontaktu viacerých ľudí a k prenosu nákazy novým koronavírusom. Naozaj vás prosíme o zodpovedné správanie voči sebe, ale aj voči ostatným. Len vhodným a bezpečným správaním sa nám podarí eliminovať negatívne vplyvy vírusu na zdravie ľudí a rýchlejšie sa nám podarí vrátiť život v krajine do bežných koľají.

     • MARCOVÉ AKTIVITY

      Aj keď to vonku ešte tak nevyzerá, jar pomaly ale isto začína víťaziť nad chladnými dňami. Aj my sa snažíme vyhrať súboje nad vírusmi a tešíme sa z nových aktivít, ktoré nás v tomto mesiaci čakajú. Odštartovali sme ho jarnými prázdninami a hneď po nich sa štvrtáci vrhli do vôd Mestskej plavárne v Čadci, aby sa naučili, prípadne zdokonalili v plávaní v rámci plaveckého výcviku. 11.03. čaká našich divadelníkov súťaž Jazykový kvet. Prváci sa pripravujú na Pasovačku a žiaci 1.stupňa budú baliť spacáky na tradičnú Andersenovu noc. Aj matematickí experti našej školy si prídu na svoje v súťaži Pytagoriáda a Klokan. Veľkou zaujímavosťou bude aj Piškvorkový turnaj organizovaný CVČ Raková a OA Čadca, na ktorom budeme držať palce aj našim žiakom. V rámci projektu Zelená škola vyhlasujeme výtvarnú súťaž o vytvorenie nášho spoločného Ekokódexu. Samozrejme nás neminie ani pravidelné Hýb sa a v prípade priaznivého počasia aj vynášanie Moreny. Takže sa opäť môžeme tešiť na ďalší mesiac skvelých aktivít.

     • Ocenené práce

      Pri príležitosti narodenia akademického maliara Miroslava Cipára zorganizovala Kysucká knižnica v Čadci výtvarnú súťaž " Ilustrujem svoju obľúbenú rozprávkovú knižku " . Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy a traja z nich boli úspešní a ocenení na slávnostnej vernisáži v Čadci 21.02.2020. Boli to Paulínka Pionteková a Dianka Diacenco zo 4.A a Alžbetka Jozeková z 5.A.Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

     • Výhra v súťaži

      Naši žiaci 4.,5.,7.a 8.ročníka  sa od novembra do konca januára zapojili do súťaže DIGITAL SKILLS - Učme informatiku inak. Do tejto súťaže sa žiaci zapájali počas vyučovacích hodín informatiky a pracovali na rôznych úlohách. Po ukončení súťaže sme čakali na výsledky a dočkali sme sa – naši šikovní žiaci vyhrali pre školu sadu mikro-bitov. K tomu im blahoželáme.

       

     • Valentínska pošta

      Všetkým našim žiakom, ale aj učiteľom a ostatným zamestnancom školy pripomíname, že na škole prebieha druhý ročník VALENTÍNSKEJ POŠTY. Na hlavnej chodbe nájdete krabičku, do ktorej môžete vložiť srdiečko s milým valentínskym odkazom pre svojho kamaráta, kamarátku, lásku, pedagóga, upratovačku, kuchárku, ekonómku, školníka...jednoducho pre každého, ktorý si zaslúži túto malú pozornosť za to, čo pre vás robí! Nech je plný lásky a milých slov nielen valentínsky piatok, ale každý jeden váš deň!

     • KARNEVAL

      Mamičky, babičky, ockovia aj dedkovia! Čas plesov sa pomaly končí a blíži sa pôstne obdobie. Dúfame, že ste sa v tomto fašiangovom období dobre zabávali no teraz je čas pripraviť zábavu aj svojim deťom a vnúčatkám. My sme na ne nezabudli a plánujeme pre ne školský fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční v piatok 21.02.2020. Vašou úlohou je pomôcť im pri príprave tej najúžasnejšej karnevalovej masky. Tak zapojte svoju fantáziu, prešťúrajte internet a dajte sa do práce, aby práve to vaše dieťa a vnúča malo tú naoriginálnejšiu masku tohtoročného karnevalu.

     • Februárové aktivity

      Hoci je február najkratším mesiacom v roku máme v ňom naplánovaných množstvo aktivít, na ktoré sa oplatí tešiť. Odštartovali ho naši deviataci, ktorí sa v Čadci zúčastnili veľtrhu škôl Expo Kariéra. Čaká nás pasovačka prvákov, divadelné predstavenie v anglickom jazyku (19.02.) a tesne pred jarnými prázdninami sa škola zmení na rozprávkové kráľovstvo počas tradičného fašiangového karnevalu (21.02.). Sviatok sv.Valentína oslávime školským reprezentačným plesom v sobotu 15.02.2019. Zapojíme sa do výtvarných súťaží Vesmír očami detí, Ilustruj si rozprávku a Valentínsky pozdrav. Pripomíname jarné prázdniny od 24.02. do 28.02.2019 a hneď po ich skončení si naší štvrtáci vyskúšajú kúpanie v mestskej plavárni v Čadci počas týždňa plaveckého výcviku.

     • Valentínsky ples

      Drahí naši priatelia!

      Príjmite od nás srdečné pozvanie na náš reprezentačný valentínsky ples.Príďte sa s nami zabaviť, vypnúť z každodenných starostí a zažiť príjemný večer s hudbou, tancom a dobrými priateľmi. Tešíme sa na vás!

     • Vianočná besiedka

      Ďalší rok nám uplynul ako voda a my vás chceme opäť srdečne pozvať na najväčšiu udalosť v našej škole, na ktorú sa všetci už dávno tešíme a pripravujeme. 

      Milí naši rodičia, bývalí žiaci, ale aj všetci priatelia a podporovatelia našej školy!

      Príjmite pozvanie na tohtoročnú vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19.12.2019 o 15.15. hod.v priestoroch hlavnej chodby našej školy. Tešiť sa môžete na milé básne, piesne, tance, ale aj scénky pripravené nami - žiakmi. Nebude chýbať tradičná vianočná burza, kde si môžete pozrieť, ale aj zakúpiť handmade vianočné výrobky a dekorácie vašich detí. Tešíme sa, ako každý rok, na vašu účasť a na to, že nás podporíte potleskom, milým slovom aj úsmevom.

     • Maľovanie perníčkov

      Už sa to blíži! Všade to krasne vonia, gazdinky chystajú, vypekajú...a my tiež. Ak máš chuť si vyskúšať svoje maliarske zručnosti, príď v piatok poobede (13.12.2019) do našej školičky a môžeš si vlastnoručne vyzdobiť perníčky, ktoré sme pre všetkých maľovaniachtivých upiekli. Prines si len šikovné ruky a hlavu plnú nápadov, ostatný materiál máme pripravený.

     • KONZULTAČNÝ DEŇ

      Milí rodičia! Zaujímajú vás študijné výsledky a správanie vášho dieťaťa v škole? Nechcete nechať všetko na poslednú chvíľu tesne pred polročným výpisom hodnotenia prospechu...? Ak áno, ponúkame vám možnosť osobných konzultácií s vyučujúcimi ešte pred vianočnými prázdninami, aby bol dostatok času zvrátiť najhoršie :-). Ak máte záujem, môžete využiť túto možnosť počas konzultačného dňa vo štvrtok 12.12.2019 v čase od 13.45 do 16.00 hod. a prísť sa porozprávať s vyučujúcimi vášho dieťaťa. 

     • DECEMBROVÉ AKTIVITY

      Predvianočná nálada na nás kričí zo všetkých strán už niekoľko týždňov, ale v našej škole sme vyčkali až do príchodu adventu. A čo nás čaká v tomto čarovnom čase? Určite sa môžeme tešiť na všetky naše tradičné aktivity, ale pridávame aj niečo iné. Tu vám ponúkame rýchly prehľad toho najzaujímavejšieho. Už v prvom decembrovom týždni nás čaká príprava vianočnej výzdoby školy, zapojenie sa do tradičnej aktivity Anjelik pre radosť, ale aj medzitriedna súťaž "Týždeň čistých tried". Na záver týždňa sa budeme tešiť na filmové predstavenie pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša - Bella a Sebastián a zároveň sa v KD Olešná uskutoční Mikulášska besiedka spoločne s deťmi z MŠ. V rámci CVČ si v decembri vymaľujeme voňavé perníčky a kto vie koľko z nich padne za obeť našim mlsným zúbkom. Na základe ponuky Kericu sa zúčastníme ich aktivity Vianoce v Kericu, kde prostrednívtvom lektorov spoznáme Vianoce v iných krajinách sveta. Tie naše Vianoce si naplno začneme vychutnávať už počas vianočných tvorivých dielní 16.12.2019, kedy si pripravíme výrobky a dekorácie na vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v deň vianočnej besiedky 19.12.2019. Na túto našu tradičnú skvelú akciu srdečne pozývame všetkých našich priateľov. Tento mesiac nás neobídu ani súťaže a to konkrétne matematická súťaž Pytagoriáda pre 2.-8.roč. v termíne 12.-13.12.2019. Veríme, že všetky plánované aktivity sa nám skvele vydaria a my sa budeme môcť tešiť na vytúžené vianočné prázdniny, ktoré začínajú 23.12.2019 a trvajú až do 07.01.2020. 

     • iBobor - úspešní riešitelia

      Možno ste postrehli, že v novembri prebiehala na celom Slovensku on-line informatická súťaž iBobor pre žiakov ZŠ. Aj naši žiaci sa do tejto súťaže každoročne zapájajú. Na základe vyhodnotených výsledkov sme dostali spätnú väzbu od organizátorov súťaže, ktorí nás informovali, že dvaja žiaci 5.A sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže. Sú nimi Nikolka Halásová a Šimonko Rohlíček, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky a týmto im srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

     • ZBER PAPIERA

      V novembri sme okrem iných aktivít uskutočnili aj zber papiera. Celkovo sa nám podarilo nazbierať 1084 kg papiera. Najaktívnejšou "zberačkou" bola Karolínka Badžgoňová z 3.A triedy. Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, veľmi pekne ďakujeme!

     • Jesenné prázdniny

      Touto cestou pripomíname našim žiakom a ich rodičom, že v čase od 30.10.2019 (t.j.streda) do 03.11.2019 (t.j.nedeľa) sú jesenné prázdniny. Posledný deň školského vyučovania pred jesennými prázdninami je utorok 29.10.2019. Nástup do školy po jesenných prázdninách je pondelok 04.11.2019. Prajeme vám príjemné prežitie voľných dní!

     • Späť ku koreňom

      Tesne pred jesennými prázdninami čaká našich druhostupniarov veľmi zaujímavá a atraktívna prezentácia ľudovej hudby a ľudových nástrojov. V utorok 29.10.2019 navštívi našu školu rodina p.Gernáta a odprezentujú nám ukážky toho, čo nám z kultúrneho dedičstva zachovali naši starí rodičia. Veľmi sa na túto prezentáciu tešíme!

     • Súťaže

      V týchto dňoch sa v Čadci uskutočnili pod záštitou CVČ Čadca jesenné tematické súťaže, do ktorých sa zapojili aj naši žiaci. 16.10. to bola súťaž Plody jesene a 24.10. sa uskutočnila súťaž Naše huby, ktorej sa zúčastnili S.Chabroňová, M.Kuric, N.Halásová, S.Moskál, P.Pionteková. Priebeh a výsledky doplníme v sekcii Naše úspechy v ľavej lište. 

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že na deň 11.10.2019 (t.j. piatok) vyhlasuje riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov. Z tohto dôvodu nebude na škole prebiehať školské vyučovanie. Toto riaditeľské voľno sa týka všetkých oddelení - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD aj CVČ. 

     • Októbrové aktivity

      September nám ubehol ako voda a my sme vkĺzli do druhého školského mesiaca. Nielen vonku je však pestro. Ani my v škole nelenošíme a máme v pláne mnoho zaujímavých aktivít. Tou najdôležitejšou je zahájenie práce v záujmových útvaroch - rozbehli sa nám krúžky, ktoré, ako veríme, vás zabavia a vyplnia vám voľný čas počas nasledujúcich školských mesiacov. Hneď na začiatku októbra sme stihli privítať našu novú lektorku z Turecka - Sunu, deviatakov čakajú Dni voľby povolania. Tento mesiac sa zameriame aj na zdravú výživu a pripravíme si program pre našich seniorov. Mnohí z nás sa tešíme na literárnu exkurziu pre 5.-9.ročník do Dolného Kubína a Jasenovej, ktorá sa uskutoční 18.10.2019. Počas celého októbra si budú naši prvostupniari tvoriť šarkany v súťaži Šarkaniáda a všetci budeme vyrábať milé záložky do projektu Záložka do knihy spája školy. Október bude patriť aj sľúbenému zberu papiera a v závere mesiaca sa môžeme tešíť na tradične skvelý jesenný školský tábor vo Vysokých Tatrách, ktorý organizuje naše CVČ.

     • Školský mliečny program

      Chceme vás upozorniť na zmenu cenníka mliečnych výrobkov, ktoré si môžete objednávať v projekte Školský mliečny program. Objednávky budú žiakom rozdané počas druhého školského týždňa. Zmenu cenníka si môžete pozrieť na ľavej lište v časti Projekty.

     • Zber papiera

      Na konci septembra plánujeme uskutočniť zber papiera. Bližšie informácie vám poskytneme neskôr, ale už teraz môžete odkladať nepotrebný papier, aby ste ho v čase zberu mohli priniesť do školy, pretože v priestoroch školy nemáme dostatok skladovacích priestorov. Ďakujeme!

     • Ponuka krúžkov

      Každoročne vám ponúkame možnosť zmysluplného trávenia voľného času prostredníctvom krúžkov v rámci nášho centra voľného času. Aj tento rok vám prinášame ponuku záujmových útvarov. Túto aktuálnu ponuku si môžete pozrieť na lište centra voľného času. 

     • Začiatok školského roka

      Decká, deti, detičky, odkladajte bicykle a loptičky, pripravte si perá, farby a školské taštičky, lebo je čas vrátiť sa do našej školičky! Snáď ste leto pekné mali, energiu načerpali a tak pekne, svižným krokom, na stretnutie s novým školským rokom zvolávame malých i tých väčších. Nenechajme prázdne lavice a hlavy, ale ukážme, že učenie nás baví! Začíname v pondelok 02.09.2019 o 08:00 hodine, stačí si priniesť papučky jedine a úsmev od ucha k uchu, aby sme nový rok začali vo veselom duchu!

     • Jedáleň oznamuje...

      Ak chcete, aby sa vaše dieťa v školskom roku 2019/2020 stravovalo v našej školskej jedálni, určite si prečítajte dôležité informácie o podmienkach stravovania. Zároveň tam nájdete aj zápisný lístok pre stravníka na školský rok 2019/2020. Stačí, ak si otvoríte záložku školskej jedálne na hornej lište našej stranky.

     • LETNÝ TÁBOR

      Potrebujete vyplniť voľné prázdninové dni? Máte chuť zažiť a vidieť niečo nové, bližšie spoznať decká v našej škole aj krásy Slovenska? Ak ste na tieto otázky odpovedali ÁNO, potom určite využite možnosť zúčastniť sa nášho skvelého letného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch od 09.07. do 11.07.2019. Tábor je organizovaný CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná a podrobnejšie informácie nájdete v priloženom plagáte.

     • Koncoročné a letné aktivity

      Zo dňa na deň rýchlejšie smerujeme k zavŕšeniu našej celoročnej práce a k záverečnému zúčtovaniu. Niekoho výsledky potešia, iní možno nebudú skákať od radosti, ale čo bude pre všetkých spoločné je radosť z voľných letných dní. Popri absolvovaní školských výletov, návštevy detského dopravného ihriska, divadelného predstavenia v Staškove a skvelej športovej olympiády s medzinárodnou účasťou sme zvládli záverečné skúšanie a testovanie našich vedomostí a tešíme sa na posledné spoločné dni tohto školského roka. Aj naše maminy si trošku vydýchnu od každodeného premýšľania o obsahu našich desiatových balíčkov, no pre niektorých rodičov nastáva obdobie, kedy musia riešiť problém, čo s nami počas letných dní, kedy oni sú v práci. Máme pre vás skvelý tip - na škole organizujeme letný tábor, takže ak neviete čo s časom, určite ste vítaní. 

     • Olympijský deň detí 2019

      Naša škola organizuje v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou, a.s. OLYMPIJSKÝ DEŇ DETÍ 2019, ktorý sa uskutoční 24.05.2019 (piatok) v priestoroch našej školy. Našimi hosťami budú žiaci zo susedných škôl, a to zo ZŠ Staškov, ZŠ Podvysoká  a ZŠ s MŠ Dlhá nad Kysucou. Program olympijského dňa: päťboj, futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy a pre tých, ktorí radšej tvoria ako sa potia na ihrisku, sú pripravené zaujímavé tvorivé dielne. Výhercovia budú odmenení peknými a hodnotnými cenami! :-) Tešíme sa na stretnutie s kamarátmi zo susedných škôl a PSS,a.s. veľmi pekne ďakujeme  za sponzorovanie tohto športového dňa.

       

     • Deň matiek

      Milé mamičky a babičky,

      srdečne Vás pozývame na kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutoční v našej škole dňa 23.05.2019 o 15,30 hod. 

      Všetky kvety do rúk mamy,

      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku plnú nehy, 

      za zelené detské brehy,

      za jej štedrosť, starosť v hlave,

      za dni šťastné, za dni hravé,

      za rozprávky nad kolískou,

      za to, že vždy stojí blízko.

      Príďte si pozrieť program, ktorý sme pre Vás s láskou pripravili. Tešíme sa na Vás !

      Po skončení programu sa uskutočnia triedne RZ. 

       

       

       

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Olešná 464 oznamuje, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie a pitnej vody dňa 02.05.2019, t.j. štvrtok, budú mať žiaci 1.- 5.roč. a 9.roč. riaditeľské voľno. V tento deň nebude v prevádzke ani ŠJ. 

     • Deň narcisov

      Oznamujeme všetkým žiakom, ale aj návštevníkom školy, že vo štvrtok 11.04.2019 sa na škole uskutoční charitatívna finančná zbierka Deň narcisov. Zároveň chceme ďakovať všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapoja a prispejú tak na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

     • Aprílové aktivity

      Zima skončila, na svet vykúkajú prvé kvety a na konároch stromov sa o slovo znova hlásia kvetné a listové púčiky, aby pre nás aj tento rok pripravili bohatú úrodu ovocia. Hmyz vylieza zo svojich skrýš a včielky bojujú o prvé dávky peľu. Aj v našej škole panuje pracovná atmosféra posilnená mnohými mimovyučovacími aktivitami. Čo nám teda tento mesiac prinesie? Začiatok bude patriť veľkým skúškam - pre deviatakov je tu Testovanie 9 a pre našich predškoláčikov zase zápis do 1.triedy. Aby nám všetkým bolo aj trochu do spevu, pozvali sme k nám známu dvojicu hudobníkov - Jara Gaža a Radka Pažeja, aby nás počas koncertu zoznámili s muzikálovými hitmi. 11.04. bude na našej škole prebiehať charitatívna zbierka ku Dňu narcisov. Pri dobrých skutkoch však ostaneme a 17.04. si pripomenieme Deň Zeme a v prípade pekného počasia si spoločne upraceme okolie školy. Na exkurziu sa v tento deň vyberú ôsmaci a deviataci a to na výstavu o modrotlači a kováčskom umení v Kaštieli Radoľa a o sakrálnej histórii na Kysuciach v múzeu v Čadci. No a potom sa už budeme tešiť na veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú od štvrtka 18.04. do utorka 23.04. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 24.04.

     • Zápis do 1.ročníka

      Oznamujeme všetkým rodičom predškoláčikov, že zápis do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020 sa v našej škole uskutoční 05.04.2019 od 11.00 do 16.00.hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Olešná 464 - Polgrúň. Bližšie informácie nájdete v prílohe a v ľavej lište - Zápis detí do 1.ročníka. Tešíme sa na Vás!

     • Riaditeľské voľno

      Našim žiakom a ich rodičom pripomíname, že v stredu 03.04.2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka - Testovanie 9 v čase od 8.00 do 11.50 hod. Z tohto dôvodu bude žiakom 5.-8.ročníka v ten deň udelené riaditeľské voľno

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Olešná 464 oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že z organizačných a prevádzkových dôvodov udeľuje na deň 28.03.2019, t.j. štvrtok, riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školská jedáleň a školský klub detí. 

     • Správa o výsledkoch školskej inšpekcie

      Štátna školská inšpekcia testovala na našej škole v stredu 06.02.2019 úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti u žiakov 9.ročníka. Naši žiaci dosiahli v tomto testovaní v porovnaní s národným priemerom (50,6 %) aj s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji (51,2%) LEPŠIE VÝSLEDKY - 56,67%. Témami testovania prírodovednej gramotnosti boli: človek a zdravie, človek a pohyb, energia okolo nás, globálne problémy a klimatické zmeny, človek a technológie.

       

       

     • Marcové aktivity

      Mesiac marec nám okrem očakávania jari ponúka aj koniec fašiangového obdobia, ktorý sme spojili s karnevalom. Naši deviataci zintenzívnili prípravu na Testovanie 9, ktoré ich čaká začiatkom apríla. Prváčikovia budú konečne pasovaní za riadnych žiakov našej školy aj za čitateľov školskej knižnice. Keďže je marec mesiacom knihy, budeme na škole realizovať niekoľko aktivít  venujúcich sa knihám. Nezabudneme na tradičné rozprávkové leporelo, návštevu knižnice a Andersenovú noc na záver mesiaca. Okrem toho si zašportujeme s CVČ pošas športového popoludnia Hýb sa a v polovici marca vyrazíme za kultúrou do bábkového divadla v Žiline. Hlavy si potrápime v súťažiach Pytagoriáda, Matematický klokan a Spelling v anglickom jazyku, ruky zase dostanú zabrať pri jarných tvorivých dielňach. Budeme plniť aj staré dlhy v podobe návštevy pokračovania odrieknutého súdneho pojednávania na Okresnom súde v Čadci. Čo však asi najviac teší všetkých našich žiakov v tomto mesiaci sú jarné prázdniny, ktoré tento rok pripadli na prvý marcový týždeň. Tak nech sa nám všetky plány vydaria a prežijeme spolu krásny prvý jarný mesiac!

     • KARNEVAL

      Srdečne pozývame všetkých zábavychtivých osláviť záver fašiangov tradičným karnevalom. Naša škola sa zmení na rozprávkovú krajinu v piatok 01.03.2019. Upozorňujeme rodičov, ktorí by chceli svojim detičkám s premenou pomocť, možu prísť už počas prvej vyučovacej hodiny, kedy sa budú deti pripravovať - obliekať... Veľmi sa tešíme na skvelé nápady všetkých tvorivých detí a ich rodičov. Ak by ste náhodou náš karneval nestihli, Obec Olešná pozýva všetkých na obecný karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 o 14.00 hod. v KD Olešná.

     • Valentínska pošta a srdiečko

      Chceš niekoho potešiť a napísať mu milý pozdrav, alebo sa ti niekto páči a nevieš ako mu to povedať? Teraz je ten správny čas a naša "Valentínska pošta" ti pomôže. V tieto dni (až do 15.02.2019) môžeš svoje tajomstvo zverejniť tomu, koho si vážiš, alebo máš rád.

      Ak sa chceš do našej Valentínskej pošty zapojiť, bližšie informácie nájdeš v záložke Školskej knižnice v časti Aktivity, na hornej lište.

      Ak si skôr talent na výtvarnú tvorbu, určite sa zapoj do tradičnej súťaže Valentínske srdiečko organizovanej našim CVČ. Pre bližšie info klikni na záložku Centra voľného času na hornej lište.

     • Pochvala pre našich žiakov

      Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do medzinárodnej aktivity Záložka do knihy spája školy, v ktorej si každoročne vymieňame záložky s vopred určenou školou zo Slovenska, alebo z Čiech. Tento rok sme vyrábali záložky pre českú školu v Moste. Túto aktivitu na Slovensku zastrešuje centrálna metodička pre školské knižnice - pani Cenigová, ktorá našu prácu sleduje aj prostredníctvom školskej webstránky. V posledných dňoch sme od nej dostali veľmi pozitívny mail, v ktorom pochválila našu prácu, poďakovala našim deťom za prácu so záložkami, ale aj za ich účasť na aktivitách organizovaných školskou knižnicou. Zároveň vyjadrila radosť nad tým, že vo februári zavíta na Kysuce a pri tej príležitosti by rada navštívila aj našu školu. Veríme, že ju návšteva u nás poteší.

     • Februárové aktivity

      Zaujíma vás, čím žije naša škola? Potom určite sledujte správy z aktivít, ktoré nájdete na ľavej lište Zo života školy. Ak však chcete vedieť, čo nás iba čaká, čítajte ďalej, lebo aj na február máme zaujímavý plán. Mesiac štartujeme aktivitou pre 1.-5.roč. - Týždeň bezpečného internetu. Deviataci zavítajú do Čadce na tradičnú Burzu práce (12.02.). Tvoriví z nás sa môžu tešiť na Valentínske srdiečko. Prváčikov zase čaká Pasovačka za plnohodnotných žiakov našej školy. Počas celého fašiangového mesiaca majú žiaci 1.-5.roč. možnosť pracovať spolu so svojimi rodičmi na výrobe karnevalových masiek, pretože 01.03.2019 nás čaká obľúbený karneval.

     • Vianočná besiedka

      Srdečne vás pozývame na našu tradičnú vianočnú besiedku, ktorú si pre vás pripravili naši žiaci a deti tretej triedy MŠ. Besiedka sa uskutoční vo štvrtok 20.12.2018 o 15.15.hod. v priestoroch hlavnej chodby. Zároveň vás pozývame aj na vianočnú burzu, ktorá sa bude konať od 14.30 hod. do 15.15. hod. v 3.triede MŠ a bude pokračovať aj po skončení vianočnej besiedky. Tešíme sa na Vás!

     • Maľovanie perníčkov

      Všetkých Vás srdečne pozývame na spoločné popoludnie, počas ktorého budeme v  našej škole maľovať perníčky, pričom tí, ktorí budú mať záujem, môžu svoj najkrajší perníček zapojiť aj do súťaže organizovanej Obecným úradom Olešná. Pri tejto milej predvianočnej aktivite sa stretneme v stredu 05.12.2018 o 13.45 hod. v priestoroch školy. Suroviny a "kresliaci materiál"  sú zabezpečené. Treba si priniesť len plnú hlavu krásnych nápadov. Tešíme sa na Vás!!!

     • Decembrové aktivity

      V tomto poslednom mesiaci roka 2018 nebude na našej škole o aktivity núdza. Hneď v prvých dňoch sme odoslali do CVČ v Čadci Anjeliky pre radosť od našich žiakov. Tieto anjeliky poputujú do domovov sociálnych služieba a domovov dôchodcov, kde urobia radosť tým, ktorí nebudú môcť tráviť Vianoce so svojimi najbližšími. Počas týchto pár predvianočných dní na nás čaká najprv matematická súťaž Pytagoriáda, ale aj Mikulášské predstavenie v Turzovke pre deti MŠ a 1.stupňa, maľovanie perníčkov a vianočných ozdôb organizovaných CVČ, pokračuje súťaž o najkrajší obrázkový slovník z ANJ, nevynecháme Vianoce v Kericu, uskutočníme vianočné tvorivé dielne, na ktoré nadväzuje vianočná burza a samozrejme tradičná vianočná besiedka a v posledný deň školského vyučovania pred vianočnými prázdninami ešte zažijeme vianočný koncert. Konkrétne termíny jednotlivých aktivít nájdete v kalendári a priebežne v Novinkách. Samozrejme sa tešíme, že príjmete naše pozvanie na všetky verejné školské akcie.

     • Zber papiera

      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na začiatku novembra zapojili do zberu papiera. Spoločne sme nazbierali 870 kg. Traja najlepší „zberači“ sú pre tento rok:

      1.Rastislav Kubiš, ktorý priniesol 123,6 kg,

      2.Karolína Badžgoňová priniesla do školy 113,6 kg a

      3. Lucia Badžgoňová doniesla len o kilo menej – 112,6 kg.

      Samozrejme najlepší budú odmenení a zvyšné peniaze získané za zber poputujú do triednych fondov.

     • Fenomény sveta

      Tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu s názvom Fenomény sveta, ktorého cieľom je poskytnúť školám materiály na zatraktívnenie vyučovacieho procesu. Ak sa chcete dozvedieť viac, bližšie informácie nájdete na ľavej lište našho veb sídla v časti Projekty pod názvom Fenomény sveta.

     • TESTOVANIE 5

      V stredu  21.11.2018 čaká všetkých slovenských piatakov Testovanie 5. Z tohto dôvodu  udeľuje riaditeľka školy žiakom 6.-9.ročníka RIADITEĹSKÉ VOĽNO. Bližšie informácie o Testovaní 5 a harmonogram testovania nájdete na stránke NÚCEMu:

      www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2018/pokyny/Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf

       

     • Zber papiera

      Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom a priateľom našej školy, že v dňoch 07.-12.11.2018 organizujeme ZBER PAPIERA. Nepotrebný papier je nutné priniesť ráno pred vyučovaním, alebo v čase po vyučovaní a odovzdať ho pani upratovačke Bockovej. Prosíme vás však, aby ste papier previazali a oddelili zvlášť kartóny od ostatného papiera. Vecnou cenou bude odmenený najlepší "zberač" a finančné prostriedky získané zo zberu budú prerozdelené do triedneho fondu jednotlivých tried podľa množstva prineseného papiera.

     • Novembrové aktivity

      Školský rok sa nám už poriadne rozbehol, máme za sebou október, mesiac plný rôznorodých aktivít, ale ani november sa zrejme nenechá zahanbiť. Po jesenných prázdninách - 08.11.- sa ôsmaci a deviataci chystajú na súdne pojednávanie. Nie že by niečo vyviedli, ale je to súčasť výučby. V dňoch 07.-09.11. organizujeme zber papiera. 15.11. čaká ôsmakov a deviatakov testovanie KOMPARO a 21.11. budú zase testovaní piataci v Testovaní 5. 29.11. prebehne súťaž Expert geniality show pre žiakov 5.-9.ročníka. a od novembra do Vianoc sa uskutoční školská súťaž o najkrajší obrázkový slovník z ANJ pre žiakov 2. až 5.ročníka. Keďže je november, čaká nás aj 1.štvrťročná hodnotiaca porada a okrem toho zrealizujeme aj environmentálny audit v rámci projektu Zelená škola. Toto množstvo aktivít však zrejme nie je konečné a predpokladáme, že v priebehu mesiaca určite pribudnú ďalšie. 

     • Hlasovanie - Na nový level

      Milí rodičia, žiaci a všetci priatelia našej školy! Obraciame sa na Vás so žiadosťou o hlasovanie za našu školu, v ktorom máme možnosť získať hodnotné ceny v podobe školskej techniky. Čím viac sa nás do hlasovania zapojí, tým väčšiu šancu vyhrať tieto ceny ako škola máme. Ak vám záleží na našej škole, toto hlasovanie je jedna z nenáročných vecí, ktoré môžete pre nás urobiť. Pre bližšie informácie kliknite na www.nanovylevel.sk. Už teraz vám veľmi pekne ďakujeme za podporu.

      nanovylevel.pdf


     • Riaditeľské voľno

      Oznamujeme rodičom a žiakom, že v pondelok 29.10.2018 udeľuje riaditeľstvo školy všetkým žiakom na tento deň RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Pripomíname, že v utorok 30.10. je štátny sviatok a v dňoch 31.10. až 02.11.2018 sú jesenné prázdniny. Nástup do školy po jesenných prázdninách je v pondelok 05.11.2018.

     • Zber papiera

       

      Oznamujeme všetkým, ktorým sa doma hromadí prebytočný papier, letáky..., že na konci októbra plánujeme zrealizovať zber papiera. Vzhľadom k tomu, že na škole nemáme dostatočné skladovacie priestory prosíme vás, aby ste nám vopred papier nenosili, ale uskladnili ho doma a priniesli ho do školy až v čase zberu. Termín samozrejme upresníme. Za pochopenie ďakujeme!

       

     • Októbrové aktivity

      Zaujíma vás, čo plánujeme na mesiac október? V septembri sa naši žiaci prihlásili do záujmových útvarov a v októbri sa rozbehne ich činnosť. Tento mesiac sa budeme venovať zdravej výžive, v týždni od 15. do 19.októbra realizujeme na škole týždeň zdravej výživy a v utorok 16.10. sa naša škola premení na výrobňu zdravých jedál. V stredu 17.10. nás čaká beseda s pánom Gernátom o ľudových nástrojoch, deviataci navštívia krajské mesto Trnavu a vo štvrtok 18.10. naši ôsmaci smerujú do Košíc na exkurziu do planetária a technického múzea. V piatok 19.10. spolu s našou lektorkou z Kericu budeme pracovať na aktivitách ku Európskemu dňu jazykov. Počas celého mesiaca vyrábame záložky v rámci projektu Záložky do knihy spájajú školy - tento rok to budú záložky pre partnerskú školu v Moste v ČR. Pripravujeme tiež program pre dôchodcov, ktorý sa uskutoční v KD Olešná 21.10. a deti v ŠKD si tiež pozvú na besedu niekoho z generácie skôr narodených. Na konci októbra nás ešte čaká exkurzia po stopách M.R.Štefánika - Brezová pod Bradlom, Košariská, Čachtický hrad a krásny trojdňový tábor organizovaný našim CVČ do Vysokých Tatier.

     • Riaditeľske voľno

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Olešná 464 oznamuje, že z dôvodu odstávky pitnej vody dňa 09.10.2018, t.j. utorok,  budú mať žiaci 1.-9. ročníka riaditeľske voľno. V tento deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí. 

     • Pozvánka na rodičovské združenie

      Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.októbra 2018, t.j. streda o 15,30 hod. v budove ZŠ s MŠ Olešná 464. Súčasťou programu bude aj voľba zástupcu do Rady školy a tiež schvaľovanie rodičovského príspevku na žiaka. Po skončení plenárneho združenia budú pokračovať triedne schôdzky. Preto považujeme Vašu účasť za nutnú.

     • OZNAM

      Obec Olešná oznamuje, že od 17.09.2018 od 7.30 hod. bude výluka na železničnom prejazde zo Staškova na Olešnú. Autobusová doprava bude presmerovaná cez Podvysokú a Priečnicu. Autobusová zastávka pri COOP Jednota - Rovňany bude zrušená. Predpokladaná dĺžka výluky je do 23.09.2018. Vlaky na trati Čadca-Makov v tomto čase nebudú premávať.

     • September v škole

      Tak a je to tu zas! Ani sme sa nenazdali a máme tu nový začiatok, ktorý je plný úvodných aktivít. Mesiac september nám prinesie na úvod trošku papierovačiek, zopakovanie si školských pravidiel, našich práv a povinností, oboznámime sa s ponukou krúžkov nášho CVČ a elokovaného pracoviska ZUŠ Turzovka. Pekne jesenné počasie využijeme aj na realizáciu Dní ochrany človeka a prírody. V piatok 07.09. zavítajú na školu folklóristi, ktorí nám priblížia niečo z folklórnych tradícií a ľudových nástrojov. 13.09.čaká žiakov 1.stupňa exkurzia do Kysuckého skanzenu vo Vychylovke, kde sa uskutočnia remeselnícke dielne a deti uvidia ako sa v minulosti spracúvala vlna a vyrábali sa syrárske výrobky. Počas celého mesiaca budeme vyrábať záložky do knihy pre deti v partnerskej škole. Oznamujeme vám, že v októbri sa uskutoční zber papiera, takže si pomaly môžete chystať kôpky starého papiera.

     • Zahájenie školského roka

      Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom a priateľom našej školy, že po dvoch mesiacoch odpočinku sa opäť otvoria brány školy v pondelok 03.09.2018 pre všetkých múdrostichtivých. Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa bude konať o 8.00 hod. v priestoroch hlavnej chodby, kde zároveň privítame aj našich najmladších žiakov - prváčikov. 

     • Záverečný týždeň

      Ako rýchlo nám to ubehlo! Zase nás čaká lúčenie - so spolužiakmi, učiteľmi a hlavne s našimi deviatakmi. A aký je plán na posledný týždeň? V pondelok si domov donesieme učebnice na budúci školský rok, v utorok nás čaká teoretická časť Dní ochrany prírody a človeka. V stredu sa tešíme na Olympijský deň, štvrtok je dňom pobytu vonku - čaká nás praktická časť OČAPu a v piatok sa ukáže, ako sme pracovali posledných 5 mesiacov školského roka - čaká nás školská výplata. Veríme, že tento týždeň nám prinesie len množstvo pekných zážitkov a že sa na prázdniny rozlúčime s úsmevom na tvárach.

     • Aprílové aktivity

      Jar sa rozbieha a po veselých veľkonočných sviatkoch sme sa opäť stretli v školských laviciach. A čo nás čaká v nasledujúce týždne? V pondelok 09.04. na škole realizujeme Eko-aktivity - aktivity o význame lesa a triedení odpadov. V stredu 11.4. sa uskutoční plánovaná knižná burza. Veríme, že sa do nej zapojí čo najviac žiakov a spoločne si urobíme radosť s novými knihami. Pripomíname, že aj v školskej knižnici pribudli nové knižky - ak vás zaujíma aké, prečítajte si bližšie info na hornej lište školskej knižnice, alebo rovno navštívte našu knižnicu. Naši športovci a turisti plánujú predĺžený víkend v Tatrách od 13. do 15.apríla. Prajeme im, aby sa Tatry ukázali v tých najkrajších farbách. V apríli nás tiež čaká štvrťročná klasifikačná pedagogická rada, takže tí, ktorí majú pocit, že učeniu veľmi od polroka nedali - zaberte! Na konci bláznivého apríla (26.04.) by sme radi zorganizovali už avízovanú Playback show. Ak neviete, čo obnáša, bližšie info nájdete na nástenke CVČ, alebo na lište CVČ na našom webe. V apríli - mesiaci lesov oslavujeme aj Deň Zeme. Každoročne aj my prispievame svojim málom k jej ochrane tým, že upraceme okolie školy. Tento rok máme túto aktivitu naplánovanú na 20.04. Snáď sa nám podarí všetky tieto plánované akcie uskutočniť. Všetkým vám želáme pokojnú a pohodovú, slnkom zaliatu jar!!!

     • Maľujeme na veľkonočné sviatky

      Srdečne Vás pozývame na tvorivú akciu organizovanú CVČ pri našej škole. Jedná sa o maľovanie vajíčok a iných dekorácií zo skla, pričom nás s touto technikou oboznámi pani Danka Perďochová z Olešnej, ktorá sa tejto práci venuje už dlhšiu dobu a mnohí ju už určite poznáte. Táto akcia je spojená aj s prezentáciou jej tvorby a zároveň budete mať možnosť zakúpiť si sklenené predlohy a sami si ich vymaľovať, príp. si môžete kúpiť už hotové výrobky. Tejto aktivite sa budeme venovať v pondelok 26.03.2018 v budove ZŠ na Polgrúni od 13.45 hod.

     • Zápis budúcich prváčikov

      Oznamujeme všetkým rodičom predškoláčikov, že zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/2019 sa v našej škole uskutoční 06.04.2018 od 11.00 do 16.00.hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Olešná 464 - Polgrúň. Bližšie informácie nájdete v prílohe a v ľavej lište - Zápis detí do 1.ročníka. Tešíme sa na Vás!

      Zapis.pdf

       

     • KNIŽNÁ BURZA

      V stredu 11.04.2018 organizujeme knižnú burzu, do ktorej sa môže zapojiť každý žiak našej školy, ale aj rodičia, ktorí majú pocit, že im doma zapadajú prachom knižky, ktoré by možno urobili radosť niekomu inému. Ak sa chcete zapojiť do tejto akcie, bližšie informácie sú uverejnené na lište Školskej knižnice v časti Aktivity.

     • Marcové aktivity

      Marec je síce skrátený vplyvom veľkonočných prázdnin, no na škole plánujeme realizovať niekoľko zaujímavých aktivít. Hneď na začiatku mesiaca sme uskutočnili Pasovačku prváčikov, kde boli oficiálne prijatí do "žiackeho cechu" a žiaci 1.-8.ročníka a deti MŠ si pozreli divadelné predstavenie Tri groše. Čaká nás už tradičné športové popoludnie Hýb sa a školská knižnica pripravuje hneď niekoľko akcií: tradičnú Andersenovu noc a Pasovačku prvákov za čitateľov knižnice. Zároveň vyhlasujeme výtvarnú súťaž Rozprávková krajina a Burzu kníh - bližšie info uverejníme na lište Školskej knižnice v časti Aktivity. Deti v ŠKD tiež plánujú návštevu školskej knižnice a aktivity s názvom Moja najobľúbenejšia kniha. Ak bude priaznivé počasie, spoločne sa rozlúčia so zimou a vynesú Morenu. Žiaci učiaci sa angličtinu si zmerajú sily v súťaži v anglickom spelovaní - hláskovaní. Čo je však najdôležitejšie v tomto mesiaci najmä pre našich deviatakov je celoslovenské Testovanie 9 v stredu 21.03.2018 - držíme im palce! No a potom nás už čakajú veselé veľkonočné prázdniny!

      Termínovanie akcií nájdete v Kalendári

     • Nové knihy

      Ak radi čítate a zaujímate sa o svet okolo seba, určite zablúďte do našej školskej knižnice, kde sme v tieto dni doplnili do regálov nové knihy. O aké knižky sa konkrétne jedná nájdete v časti Nové knihy na hornej lište ŠKOLSKEJ KNIŽNICE.

     • Poďakovanie

      Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať našim sponzorom, ktorí finančne podporili chod našej organizácie. Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí venovali MŠ Rovňany sumu 400 eur a MŠ Polgruň 200 eur. Zároveň ďakujeme pani Denise Badžgoňovej, ktorá venovala MŠ sumu 100 eur. Veľká vďaka Vám!

     • Karneval

      Pripomíname rodičom, že v utorok 13.02.2018 sa uskutoční na našej škole tradičný karneval, do ktorého sa môžu zapojiť žiaci 1. až 4.ročníka. Začiatok prehliadky masiek bude o 9.30 hod. Veríme, že popustíte uzdu svojej fantázii a opäť budeme spoločne žasnúť nad šikovnosťou našich rodín! Tešíme sa!

     • Februárové aktivity

      Hoci je február najkratší mesiac v roku, čaká nás mnoho aktivít, ktoré spestria náš život v škole. Na záver fašiangového obdobia sme zaradili tradičný karneval, pri príležitosti Dňa zaľúbených prebehne súťaž o najkrajšie Valentínske srdiečko. Po úspešnom prvom polroku budeme pasovať našich prváčikov do žiackeho stavu. Svoje recitačné vlohy preveríme v školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy. Turisti a športovci sa vybláznia počas korčuľovania v MM Aréne v Krásne nad Kysucou a pri výšľape na Hrebienok v Tatrách. A na dobrú náladu v štýle folklórnych tradícií si vypočujeme výchovný koncert s hrou na starobylé hudobné nástroje. Na čo sa však asi najviac tešia naši žiaci sú jarné prázdniny. Termínovanie jednotlivých akcií si môžete pozrieť v Kalendári.

     • Vianočná besiedka

      Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21.12.2017 o 15.15 hod. v budove ZŠ s MŠ Olešná 464. Zároveň Vás pozývame na Vianočnú burzu - predaj vianočných dekorácií vyrobených žiakmi školy, ktorá sa uskutoční v ten istý deň - štvrtok 21.12. od 14.30 hod. do začiatku vianočnej besiedky v priestoroch 3.triedy MŠ na dolnej chodbe školy. Príďte sa pozrieť a podporiť naše deti!!!