Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Olešná 464
Adresa školy023 52 Olešná - Polgrúň 464
Telefón0414346155
E-mailzsmsolesna@centrum.sk
WWW stránkazsmsolesna.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Darina Slováková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PhDr. Darina SlovákováRiaditeľka  
PhDr. Monika BlaskovicsováZástupkyňa3. A 
Eugénia GerekováZástupkyňa  
Klára BlažekováUčiteľka v materskej škole  
Mgr. Eva BobčíkováUčiteľka  
Anna FerenčákováUčiteľka  
Mgr. Martina FilušováUčiteľka2. A 
Mgr. Jozef GondekPedagogický asistent  
Mgr. Jozef GondekUčiteľ  
Ing. Miroslava HalásováUčiteľka9. A 
Bc. Katarína HermanováUčiteľka  
Daniela HorníkováVychovávateľka  
Mgr. Zuzana JozekováPedagogická asistentka  
Jaroslava KotyrováUčiteľka  
Mgr. Mária KučerováUčiteľka  
Mgr. Mária KučerováŠkolský špeciálny pedagóg8. A 
Ing. Nikol MituníkováUčiteľka  
Mgr. Lucia MravcováUčiteľka6. A 
Mgr. Mária NohováUčiteľka7. A 
Mgr. Ivana PiontekováUčiteľka5.A 
PaedDr. Martina RemešováŠkolský špeciálny pedagóg  
Nikola SáčkováVychovávateľka  
Mgr. Martina UrbanikováUčiteľka  
Mgr. Ditta VancelováVychovávateľka  
Mgr. Ditta VancelováUčiteľka4 .A 
PaedDr. Dana ZajacováUčiteľka1.A 
Janka DurajováEkonómka  
Emília JarošováŠkolníčka  
Jaroslav LičšákŠkolník  
Ing. Beáta StreličákováEkonómka  
Andea GajdičiarováKuchárka  
Radoslava JanáčkováKuchárka  
Júlia KopáskováUpratovačka  
Alena KorčekováKuchárka  
Eva PakošováUpratovačka  
Terézia RamšováKuchárka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
ŠKD I.Daniela Horníková
ŠKD II:Nikola Sáčková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: PhDr. Darina Slováková

V Olešnej, 23. septembra 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

Základná škola s materskou školou Olešná 464