Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa, ak máte možnosť.

Vyplnenú prihlášku Vám vytlačíme a v deň zápisu ju  podpisujú obidvaja rodičia.

Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz oboch rodičov.

Predpokladaný zápis žiakov do 1.ročníka -  16. 4. od 12. 00 -  do 16. 00 hod. 

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Základná škola s materskou školou Olešná 464