• V ZŠ úspešnejší

    • ZLEPŠENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV ŽIAKOV SO ŠVVP V ZŠ OLEŠNÁ

      

     V súčasnej dobe stúpa počet detí, ktoré potrebujú pri zvládaní školských povinností špeciálny prístup a špeciálne pomôcky, ktoré im pomáhajú zvládať ich vyučovacie problémy. Aj my na škole si tento stav veľmi intenzívne uvedomujeme a snažíme sa našim žiakom so ŠVVP pomôcť či už poskytnutím asistentov, alebo rôznych konzuktácii a aktivít so špeciálnymi pedagógmi. Tiež sa snažíme priebežne nakupovať pomôcky pre tieto deti a vytvárať im prijateľné prostredie, kde sa budú lepšie vyrovnávať so svojimi špeciálnymi potrebami.

     Vďaka finančnej podpore EÚ sme sa mohli ako škola zapojiť do ďalšieho projektu. Tento projekt je zameraný na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP. 

     Vďaka financiám získaným z projektu sme mohli v škole vybudovať priestor pre našich žiakov so ŠVVP a vybaviť ho pomôckami, ktoré im umožňujú zvládať ich problémy s učením. Tento priestor využívame na individuálnu prácu s deťmi, konzultácie, diagnostiku...

     Všetky bližšie informácie o projekte môžete nájsť v nižšie uvedenom dokumente:

      

      V_ZS_uspesnejsi.doc

      

     Sme radi, že aj takouto formou môžeme pomôcť v našej škole deťom, pre ktoré je učenie niekedy náročnejšie a aj vďaka tomuto projektu bude ich čas strávený v škole medzi nami úspešnejší a príjemnejší!

     Držíme im preto palce!

Základná škola s materskou školou Olešná 464