• Všeobecné informácie

    • V školskom roku 2017/2018 bolo na našej škole zriadené elokované (vysunuté) pracovisko Základnej umeleckej školy v Turzovke, ktorá sa takýmto spôsobom snaží priblížiť deťom, ktoré majú záujem o umelecké aktivity a naša škola týmto zároveň poskytla svojim žiakom ďalšiu možnosť aktívneho využitia voľného času. Sme radi, že mnohé z našich detí túto možnosť využili a majú záujem o hudobné a výtvarné vzdelanie.

     Tu Vám prinesieme bližšie informácie o organizovaní tohto vzdelávania na našej škole a o pedagógoch vyučujúcich jednotlivé odbory.

      

      

Základná škola s materskou školou Olešná 464